AAU logo

Robotics, Bachelor

Robotics

Robotics

Hvis du interesserer dig for robotter, programmering, reguleringssystemer og software, kan bacheloruddannelsen i Robotics (Robotteknologi) være noget for dig. På Aalborg Universitet kan du blive robotingeniør.

Aalborg Universitets ingeniøruddannelse i Robotics forbinder forskellige fagligheder fra en række forskningsområder; mekanik og produktion, elektronik og it, computer vision, medieteknologi og sundhedsteknologi.

Hermed får du en unik profil, som robotingeniør, der ikke findes på jobmarkedet i dag, og som der er stor efterspørgsel på i industrien.

Bacheloruddannelsen i Robotics er en ny tværfaglig uddannelse tilknyttet Aalborg Universitets robotforskningsprogram (robotics.aau.dk), som samler robotforskere, laboratorier og de nyeste teknologier på tværs af hele universitetet.

Gennem uddannelsen vil du lære om de udfordringer, som virksomheder, rådgivende ingeniører, serviceinstitutter og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med anvendelse af robotter i fremtiden samt automation, og det er dig, der bliver i stand til at omsætte denne viden i professionel praksis.

Du lærer selvstændigt at varetage udviklings-, analyse-, og serviceopgaver i både private og offentlige virksomheder. Som tværfaglig får du også en særlig kompetence, som mange virksomheder efterspørger, nemlig evnen til at bygge bro og samarbejde med folk fra flere forskellige fagområder.  

Når du er færdig med din bacheloruddannelse, har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Der undervises på engelsk.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up kursus på A-Niveau inden studiestart.

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk.

 

Du får viden om

  • Robotprogrammering
  • Automation
  • Mekanik og elektronik
  • Software og computer vision
  • Biomekanik

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet