AAU logo

Aalborg Universitet i tal

Aalborg Universitet (AAU) indberetter hvert år de vigtigste nøgletal for det forgangne år på universitetet. På disse sider kan du læse mere om nøgletal og statistik for AAU.

AAU i tal 1974-2012

Aalborg Universitet har 40 års jubilæum i 2014, hvorfor vi har samlet interessante  tal om universitetets udvikling gennem årene.
 

se aau's udvikling i tal

Forskning på AAU

Aalborg Universitet er en dynamisk og innovativ forsknings- og uddannelsesinstitution med en aktiv satsning på internationalt samarbejde.
 

se aau's forskning i tal

Økonomi på AAU

Den seneste årsrapport og faktabrochure er et godt sted at finde nærmere information om AAU's økonomi og generelle udvikling.
 

se aau's økonomi i tal

Ansatte på AAU

AAU har mange dygtige medarbejdere. Se den seneste udvikling i antallet af ansatte og deres fordeling på personalegrupper og hovedområder.
 

se aau's ansatte i tal

Studerende på AAU

AAU har hele 3 campusser, hvor vi udbyder forskningsbaserede undervisning til danske såvel som udenlandske studerende.
 

se aau's studerende i tal

Kontakt AAU

Økonomistyringsenheden

Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Tlf. 9940 3957
E-mail: hban@adm.aau.dk 

Nøgletal for AAU 2015

   
Ordinære studerende 20.754 
- Heraf udenlandske studerende 3.340 
Deltidsstuderende  2.278 
Ph.D. studerende  947 
Videnskabeligt personale (antal, fuldtid)  2.158 
Videnskabeligt personale (antal, deltid)  945 
Administrativt personale (antal, fuldtid)  1.404 
Administrativt personale (antal, deltid)  317 
Forskningspublikationer (inkl. rådgivningspubl.)  5.670 
Finansiering (mio. DKK)   2.826 

Interne nøgletal for AAU

Leder du efter de interne nøgletal, så følg med til Økonomiafdelingens hjemmeside.

De interne nøgletal er kun tilgængelige for AAU-ansatte.