Nøgletal - forskning

Her kan du finde nøgletal for forskning på AAU.

Ph.d.-bestand

Aalborg Universitet udbyder ph.d.-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter. Nedenfor ses den samlede ph.d.-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år pr. 31.12.

Ph.d.-bestand 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 118 98 85 76 64 53
SAMF 109 100 98 80 62 70
SUND 178 200 216 216 215 210
TECH 181 174 169 194 197 195
ENGINEERING 264 267 282 272 283 292
Total 850 839 850 838 821 820

 

 

Ph.d.-optag

Nedenfor kan du se AAU's optag af ph.d.-studerende fra 2016-2021.

Ph.d.-optag 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 26 20 23 11 10 12
SAMF 31 26 22 13 14 21
SUND 61 70 58 54 53 69
TECH 41 60 52 60 62 61
ENGINEERING 79 81 101 74 92 96
Total 238 257 256 212 231 259

 

 

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte ph.d.-grader for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres for hele kalenderåret.

Ph.d.-grader 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 28 31 29 13 17 14
SAMF 33 19 23 15 28 13
SUND 45 40 36 33 53 56
TECH 71 55 35 35 30 42
ENGINEERING 79 70 75 62 72 70
Total 266 215 198 158 200 195

 

Forskningspublikationer

Nedenfor ses antallet af forsknings- og rådgivningspublikationer, som er et nøgletal for AAU's videnproduktion. Du kan se nærmere på AAU's mange publikationer i universitetets forskningsregistreringsportal (VBN)

Forskningspublikationer 2017 2018 2019 2020 2021
HUM 1.022 1.074 874 834 670
SAMF 850 774 631 672 617
SUND 1.314 1.288 1.342 1.500 1.786
ENGINEERING 1.840 1.919 1.918 2.124 1.608
TECH 1.181 1.123 1.010 1.151 1.071
Total 6.207 6.178 5.775 6.281 5.752

 

Aktiviteter

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000, og hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

Aktiviteter 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indberettede opfindelser 68 71 81 57 66 58
Solgte og licenserede opfindelser 41 42 31 54 39 34
Spin-out selskaber 1 1 2 5 4 2
Patentansøgninger 14 16 11 8 7 6