Spring til indhold

Nøgletal - forskning

Her kan du finde nøgletal for forskning på AAU.

Ph.d.-bestand

Aalborg Universitet udbyder ph.d.-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter. Nedenfor ses den samlede ph.d.-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år pr. 31.12.

Ph.d.-bestand 2018 2019 2020 2021 2022
HUM 85 76 64 53 -
SAMF 98 80 62 70 -
SSH - - - - 113
SUND 216 216 215 210 209
TECH 169 194 197 195 215
ENGINEERING 282 272 283 292 289
Total 850 838 821 820 826

 

 

Ph.d.-optag

Nedenfor kan du se AAU's optag af ph.d.-studerende fra 2016-2021.

Ph.d.-optag 2018 2019 2020 2021 2022
HUM 23 11 10 12 -
SAMF 22 13 14 21 -
SSH - - - - 33
SUND 58 54 53 69 53
TECH 52 60 62 61 71
ENGINEERING 101 74 92 96 87
Total 256 212 231 259 244

 

 

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte ph.d.-grader for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres for hele kalenderåret.

Ph.d.-grader 2018 2019 2020 2021 2022
HUM 29 13 17 14 -
SAMF 23 15 28 13 -
SSH - - - - 30
SUND 36 33 53 56 50
TECH 35 35 30 42 44
ENGINEERING 75 62 72 70 57
Total 198 158 200 195 181

 

Forskningspublikationer

Nedenfor ses antallet af forsknings- og rådgivningspublikationer, som er et nøgletal for AAU's videnproduktion. Du kan se nærmere på AAU's mange publikationer i universitetets forskningsregistreringsportal (VBN)

Forskningspublikationer 2018 2019 2020 2021 2022
SSH 1.827 1.515 1.498 1.334 1.117
SUND 1.299 1.353 1.501 1.643 1.764
ENGINEERING 1.982 2.079 2.171 2.056 1.611
TECH 1.185 1.083 1.182 1.208 1.124
Total 6.293 6.030 6.352 6.241 5.616

 

Aktiviteter

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000, og hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

Aktiviteter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indberettede opfindelser 68 71 81 57 66 58 41
Solgte og licenserede opfindelser 41 42 31 54 39 34 -
Spin-out selskaber 1 1 2 5 4 2 -
Patentansøgninger 14 16 11 8 7 6 11