Spring til indhold

Nøgletal - forskning

Her kan du finde nøgletal for forskning på AAU.

Ph.d.-bestand

Aalborg Universitet udbyder ph.d.-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter. Nedenfor ses den samlede ph.d.-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år pr. 31.12.

Ph.d.-bestand 2019 2020 2021 2022 2023
SSH 156 126 123 113 114
SUND 216 215 210 209 226
TECH 194 197 195 215 215
ENGINEERING 272 283 292 289 294
Total 838 821 820 826 849

 

 

Ph.d.-optag

Nedenfor kan du se AAU's optag af ph.d.-studerende fra 2019-2023.

Ph.d.-optag 2019 2020 2021 2022 2023
SSH 24 24 33 33 27
SUND 54 53 69 53 74
TECH 60 62 61 71 59
ENGINEERING 74 92 96 87 80
Total 212 231 259 244 240

 

 

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte ph.d.-grader for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres for hele kalenderåret.

Ph.d.-grader 2019 2020 2021 2022 2023
SSH 18 45 27 30 19
SUND 33 53 56 50 49
TECH 35 30 42 44 56
ENGINEERING 62 72 70 57 63
Total 158 200 195 181 187

 

Forskningspublikationer

Nedenfor ses antallet af forsknings- og rådgivningspublikationer, som er et nøgletal for AAU's videnproduktion. Du kan se nærmere på AAU's mange publikationer i universitetets forskningsregistreringsportal (VBN)

Forskningspublikationer 2018 2019 2020 2021 2022
SSH 1.827 1.515 1.498 1.334 1.117
SUND 1.299 1.353 1.501 1.643 1.764
ENGINEERING 1.982 2.079 2.171 2.056 1.611
TECH 1.185 1.083 1.182 1.208 1.124
Total 6.293 6.030 6.352 6.241 5.616

 

Aktiviteter

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000, og hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

Aktiviteter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indberettede opfindelser 68 71 81 57 66 58 41
Solgte og licenserede opfindelser 41 42 31 54 39 34 -
Spin-out selskaber 1 1 2 5 4 2 -
Patentansøgninger 14 16 11 8 7 6 11