Spring til indhold

Nøgletal - økonomi

Her kan du se nøgletallene for Aalborg Universitets økonomi.

Egenkapital (opgjort i 1.000 kroner)

Egenkapital 2019 2020 2021 2022 2023
Årets resultat -54.030 102.365 117.342 -137.501 4.032
Statsforskrivninger 0 0 0 0 0
Bunden kapital, gældsbreve SEA-ejendomme 16.000 51.500 100.000 100.000 100.000
Egenkapital ultimo 327.511 439.251 605.093 467.592 471.624

 

Årsrapport