Spring til indhold

Nøgletal - økonomi

Her kan du se nøgletallene for Aalborg Universitets økonomi.

Egenkapital (opgjort i 1000 kroner)

Egenkapital 2018 2019 2020 2021 2022
Årets resultat -37.829 -54.030 102.365 117.342 -137.501
Statsforskrivninger 0 0 0 0 0
Bunden kapital, gældsbreve SEA-ejendomme 0 16.000 51.500 100.000 100.000
Egenkapital ultimo 365.541 327.511 439.251 605.093 467.592

 

Årsrapport