Spring til indhold

Nøgletal - ansatte

Nedenfor kan du se AAU's ansatte fordelt på hovedområder og personalekategorier fra 2019-2023.

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med ca. 3.700 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.450 årsværk. Udover månedslønnede personale er knap 1.300 personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk fordelt på hovedområder

Årsværk hovedområder 2019 2020 2021 2022 2023
Fælles 724 703 717 740 762
SSH 890 820 835 805 808
SUND 330 337 342 336 326
ENGINEERING 838 825 846 851 857
TECH 634 666 695 700 698
Total 3.416 3.351 3.435 3.433 3.451 

 

Årsværk personalekategorier

Årsværk personalekategorier 2019 2020 2021 2022 2023
Professor 243 244 243 248 241
Lektor 645 617 639 634 632
Adjunkt, forsker 192 178 169 170 177
Post doc 177 184 200 199 210
Ph.d. 367 352 353 347 350
VIP, øvrige 311 322 333 322 304
Adm. Chef 47 40 38 39 46
AC-TAP 521 543 580 585 618
TAP, øvrige 785 749 778 790 783
Total 3.416 3.351 3.435 3.433 3451

 

Antal ansatte fordelt på hovedområder

Ansatte
(månedslønnede)
2019 2020 2021 2022 2023
Fælles 728 722 743 747 768
SSH 834 818 859 820 805
SUND 499 524 541 528 549
ENGINEERING 843 899 847 894 832
TECH 679 726 759 763 745
Total 3.583 3.689 3.749 3.752 3.699

 

Antal ansatte fordelt på personalekategorier

Ansatte (månedslønnede) 2019 2020 2021 2022 2023
Professor 322 316 328 337 319
Lektor 663 686 721 700 695
Adjunkt, forsker 186 194 182 189 196
Post doc 204 213 217 223 223
Ph.d. 382 372 368 372 367
VIP, øvrige 465 527 499 499 458
Adm. chef 45 39 37 39 50
AC-TAP 577 601 635 642 653
TAP, øvrige 739 741 762 751 738
Total 3.583 3.689 3.749 3.752 3.699