Spring til indhold

Nøgletal - ansatte

Nedenfor kan du se AAU's ansatte fordelt på hovedområder og personalekategorier fra 2018-2022.

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.800 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.434 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Med virkning fra 1.januar 2022 blev Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) sammenlagt til Det Humanistisk og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH)

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk fordelt på hovedområder

Årsværk hovedområder 2018 2019 2020 2021 2022
Fælles 669 724 703 711 739
HUM 472 421 404 405 -
SAMF 512 469 416 432 -
SSH - - - - 806
SUND 342 330 337 341 337
ENGINEERING 859 838 825 846 853
TECH 643 634 666 700 700
Total 3.498 3.416 3.351 3.434 3.435

Årsværk personalekategorier

Årsværk personalekategorier 2018 2019 2020 2021 2022
Professor 242 247 246 244 250
Lektor 664 655 627 646 645
Adjunkt-niveau 412 390 377 382 383
Ph.d. 375 383 366 363 361
VIP, øvrige 462 446 454 440 426
Adm. Chef 46 47 40 38 39
AC-TAP 541 545 561 594 607
TAP, øvrige 757 703 680 728 724
Total 3.498 3.416 3.351 3.434 3.435

 

Antal ansatte fordelt på hovedområder

Ansatte
(månedslønnede)
2018 2019 2020 2021 2022
Fælles 707 747 750 755 764
HUM 482 424 416 429 -
SAMF 501 422 446 468 -
SSH - - - - 878
SUND 502 501 539 557 537
ENGINEERING 944 870 937 859 914
TECH 679 682 746 763 769
Total 3.815 3.646 3.834 3.831 3.862

 

Antal ansatte fordelt på personalekategorier

Ansatte (månedslønnede) 2018 2019 2020 2021 2022
Professor 316 323 321 332 338
Lektor 713 662 690 721 704
Adjunkt-niveau 440 396 414 406 414
Ph.d. 389 383 380 373 378
VIP, øvrige 489 466 556 505 507
Adm. chef 44 45 41 37 39
AC-TAP 567 581 606 616 608
TAP, øvrige 857 790 826 841 874
Total 3.815 3.646 3.834 3.831 3.862