Nøgletal - ansatte

Nedenfor kan du se AAU's ansatte fordelt på hovedområder og personalekategorier fra 2016-2021.

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.800 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.434 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet blev pr. 01.01.2017 opdelt i to nye fakulteter: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Personale der ikke er direkte henførbart til de to nye fakulteter er proportionalfordelt ud fra den personhenførbare fordeling af personale på de to fakulteter. Dette er gjort for både personaleantal- og årsværk for de seneste 5 år. Det Sundhedsfaglige Fakultets andel af Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH er medtaget for SUND efter samme princip. AAU Innovation overgik  i forbindelse med opdelingen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 01.01.2017 til Fælles Service. Pr. 01.10.2018 blev fakultetskontorerne som følge af en ændring af den administrative organisering på AAU opløste, og opgaver og medarbejdere blev flyttet til institutniveau og til Fælles Service. 

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk fordelt på hovedområder

Årsværk hovedområder 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fælles 604 669 669 724 703 711
HUM 434 470 472 421 404 405
SAMF 486 504 512 469 416 432
SUND 306 326 342 330 337 341
ENGINEERING 874 841 859 838 825 846
TECH 647 621 643 634 666 700
Total 3.351 3.431 3.498 3.416 3.351 3.434

Årsværk personalekategorier

Årsværk personalekategorier 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Professor 246 242 242 247 246 244
Lektor 619 648 664 655 627 646
Adjunkt-niveau 377 395 412 390 377 382
ph.d. 354 359 375 383 366 363
VIP, øvrige 436 449 462 446 454 440
Adm. Chef 44 43 46 47 40 38
AC-TAP 477 498 541 545 561 594
TAP, øvrige 798 799 757 703 680 728
Total 3.351 3.431 3.498 3.416 3.351 3.434

 

Antal ansatte fordelt på hovedområder

Ansatte
(månedslønnede)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fælles 682 674 707 747 750 755
HUM 501 517 482 424 416 429
SAMF 483 489 501 422 446 468
SUND 481 487 502 501 539 557
ENGINEERING 998 900 944 870 937 859
TECH 720 672 679 682 746 763
Total 3.864 3.739 3.815 3.646 3.834 3.831

 

Antal ansatte fordelt på personalekategorier

Ansatte (månedslønnede) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Professor 316 303 316 323 321 332
Lektor 688 704 713 662 690 721
Adjunkt-niveau 392 433 440 396 414 406
ph.d. 360 373 389 383 380 373
VIP, øvrige 432 480 489 466 556 505
Adm. chef 45 42 44 45 41 37
AC-TAP 500 547 567 581 606 616
TAP, øvrige 1.131 857 857 790 826 841
Total 3.864 3.739 3.815 3.646 3.834 3.831