Karoline fra Elektronik og Systemdesign (tidligere Elektronik og IT)

Det lå ikke i kortene, at Karoline skulle læse en IT-uddannelse, da hun gik på STX. Her gik hun nemlig på en samfundsvidenskabelig linje. Men i hendes sabbatår fik hun øjnene op for IT.

Karoline blev afklaret i sit sabbatår

”Jeg har altid haft interesse for og også været god til at lære nye ting inden for det tekniske område. I mit sabbatår blev jeg afklaret med, at jeg skulle prøve vejen med en it-uddannelse, da jeg netop synes, der er nogle utroligt spændende muligheder med denne uddannelse. Samtidig tiltaler det mig at være med til at nytænke og udvikle noget nyt,” fortæller hun.

Vil gøre en forskel for andre 

Efter sit sabbatår begyndte Karoline på Elektronik og Systemdesign (tidligere Elektronik og IT). Hun valgte uddannelsen, fordi hun her lærer om både software og hardware. På den måde får hun mulighed for at udvikle et ”færdigt” produkt i stedet for eksempelvis blot at kunne programmere softwaren, fortæller hun.

Her på 2. semester er hun endnu ikke helt afklaret med, hvad hun præcist vil med uddannelsen endnu, men det gør ikke noget:

”Jeg synes, det er vigtigt at pointere, at man i starten ikke nødvendigvis skal være afklaret med, hvilken retning uddannelsen skal munde ud i. Det vigtige er, at det er spændende og motiverende.”

Én ting er Karoline dog sikker på: ”Jeg har valgt at læse en it-uddannelse, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle, forbedre eller opfinde nye produkter, der fx kan gøre en forskel for andre mennesker.”

Sådan er det at læse Elektronik og Systemdesign

Det, der overraskede Karoline mest ved at starte på Elektronik og Systemdesign-uddannelsen, var hendes medstuderende, fortæller hun:

”De studerende kommer med meget forskellig baggrund, hvilket skaber et godt miljø på min årgang.”

Det første studieår står i matematikkens tegn, fortæller Karoline. Her undervises der nemlig i basale ingeniørfaglige ting som kredsløbsteori og altså matematik, som bruges på tværs af fagene.

Der, hvor det fagligt bliver mest spændende, er i projektarbejdet, synes Louise:

”Man bruger sin viden fra de forskellige fag og udformer et projekt, der skal munde ud i et fysisk produkt – det synes jeg er virkelig spændende. Her kan man omsætte teori til praksis.”

I sine to første projekter har Karoline udviklet en måler til indeklima og en trådløs oplader sammen med sine grupper.

Projektarbejde styrker kompetencer

Projektarbejde laves i grupper – og det samme gør opgaveregning, som er en del af de fleste fag. Det betyder, at man bruger meget tid med sin gruppe og får udviklet kompetencer som at samarbejde og at være social og struktureret, fortæller hun.

Og samtidig giver AAU’s særlige problemorienterede måde at arbejde på i projektarbejde en særlig fordel, fortæller Karoline:

”Når man arbejder problemorienteret, er det også vigtigt at pointere, at man med min uddannelse kan dreje ens projektet i den retning, man selv synes er interessant, hvilket kan være med til at gøre arbejdet endnu sjovere.”

Samtidig er man aldrig helt sikker på, hvordan projektarbejdet udformer sig, fordi man ofte er afhængig af eksterne samarbejdspartnere.

Karolines råd til dig, der overvejer at læse Elektronik og Systemdesign

Hvis du synes, at Elektronik og Systemdesign lyder spændende, synes Karoline, det er en god idé at opsøge en studerende på uddannelsen, som du kan stille spørgsmål - og måske endda få lov til at følge en dag på universitetet:

“På den måde kan man få kendskab til, hvad uddannelsen går ud på, og man kan få svar på ens spørgsmål. Det giver betydeligt mere at kunne stille direkte spørgsmål til studerende end blot at læse om uddannelsen på hjemmesiden,” fortæller hun.

Har du overvejet at læse Elektronik og Systemdesign?

På Elektronik og IT lærer du at analysere samfundsmæssige problemstillinger og udvikle relevante avancerede elektroniske systemer som løsninger hertil. Du lærer, hvordan systemer analyseres og ikke mindst hvordan de designes, implementeres og testes.

Elektronik og Systemdesign