Forskning
Samarbejde

Studieafgift

 • +

  HVAD ER ANSØGNINGSGEBYR?

  På Aalborg Universitet skal du betale ansøgningsgebyr, hvis du er non-EU/EEA statsborger og ikke har en dansk bacheloruddannelser eller en opholdstilladelse, der fritager dig fra at betale. På vores engelske hjemmeside kan du læse mere om ansøgningsgebyr. 

 • +

  HVAD ER STUDIEAFGIFT?

  Studieafgiften dækker udgifter, så du kan følge undervisning, modtage vejledning og gå til eksamen (3 eksamensforsøg i hvert enkelt fag). Øvrige udgifter, for eksempel udgifter til bøger og undervisningsmateriale, er ikke inkluderet i studieafgiften.

 • +

  HVEM SKAL IKKE BETALE STUDIEAFGIFT?

  • Danske statsborgere (herunder færinger og grønlændere)
    
  • Studerende, der efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere (dette vil blandt andet være EU- og EØS-statsborgere samt statsborgere fra Schweiz).
    
  • Udenlandske studerende, der har tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2.
    
  • Udenlandske studerende med en tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9 stk. 1, eller § 9 c stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8 stk. 1 og 2
    
  • Udenlandske studerende, der er udvekslet med danske studerende efter aftale indgået i henhold til bekendtgørelse om universiteters internationale uddannelsesaktiviteter mellem universitetet og et eller flere universiteter i udlandet eller er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark's International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships.
    
  • Udenlandske studerende, der har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a
    
  • Udenlandske studerende, der gennemfører dele af en Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Danmark og som efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.
    
  • Studerende, der er tildelt en friplads med stipendium til at gennemføre en kandidatuddannelse i henhold til friplads- og stipendiebekendtgørelsen.

  Ved ansøgning om optagelse eller indskrivning skal ansøgeren vedlægge dokumentation for statsborgerskab og kopi af eventuel opholdstilladelse.

 • +

  HVOR MEGET SKAL JEG BETALE I STUDIEAFGIFT?

  Studieafgiften varierer alt efter hvilken uddannelse, du søger ind på. Du kan se taksterne via nedenstående link.
   

  Studieafgifter 

opholdstilladelse for at studere

Vil du vide mere om opholdstilladelse i forbindelse med videregående uddannelser, se Udlændigestyrelses hjemmeside.

Her kan du f.eks. finde information om betingelser og dokumentation.