AAU logo

Studieafgift

Hvad er Ansøgningsgebyr?

På Aalborg Universitet skal du betale ansøgningsgebyr, hvis du:

 • Ikke er EU/EØS statsborger, ikke bor i Danmark og ikke har en dansk adgangsgivende eksamen eller en dansk bacheloruddannelse eller
   
 • Ikke er EU/EØS statsborger, bor i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse og ikke har en dansk adgangsgivende eksamen.

Læs mere information om ansøgningsgebyr

 

Hvem skal betale studieafgift?

Alle undtagen nedenstående grupper skal betale studieafgift. 

Hvem skal ikke betale studieafgift?

 • Danske statsborgere (herunder færinger og grønlændere)
   
 • Studerende, der efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere (dette vil blandt være EU- og EØS-statsborgere samt statsborgere fra Schweiz).
   
 • Udenlandske studerende, der har tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
   
 • Udenlandske studerende, der er udvekslet med danske studerende efter aftale indgået i henhold til bekendtgørelse om universiteters internationale uddannelsesaktiviteter mellem universitetet og et eller flere universiteter i udlandet eller er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark's International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships.
   
 • Udenlandske studerende, der har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a
   
 • Udenlandske studerende, der gennemfører dele af en Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Danmark og som efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.
   
 • Studerende, der er tildelt en friplads med stipendium til at gennemføre en kandidatuddannelse i henhold til friplads- og stipendiebekendtgørelsen.

Ved ansøgning om optagelse eller indskrivning skal ansøgeren vedlægge dokumentation for statsborgerskab og kopi af eventuel opholdstilladelse.

Hvad dækker studieafgiften?

Studieafgiften dækker udgifter, så du kan følge undervisning, modtage vejledning og gå til eksamen (3 eksamensforsøg i hvert enkelt fag). Øvrige udgifter, for eksempel udgifter til bøger og undervisningsmateriale, er ikke inkluderet i studieafgiften.

studieafgift pr.år:

Det Ingeniør-og naturvidenskabelige    fakultet

2017


Alle uddannelser på TEKNAT
  92.400 kr.                 
Medicin, Medicin med industriel specialisering, Sundhedsteknologi                   92.400 kr.
Idræt, Idrætsteknologi, Folkesundhedsvidenskab, Klinisk videnskab og teknologi, Geografi, Matematik, Matemtik-Økonomi, Teknoantropologi            63.200 kr.

Det tekniske Fakultet for IT og Design       

  2017

Alle uddannelser 92.400 kr.

det Samfundsvidenskabelige fakultet

2017

Offentlig Innovation og Digitalisering + Cand.it. i IT-Ledelse                    63.200 kr.
Øvrige uddannelser 44.000 kr.

det Humanistiske fakultet    

 2017

Dansk, Filosofi, Engelsk, Culture, Communikation and Globalisation, Læring og Forandringsprocesser, Psykologi, Sprog og Internationale Studier  (Engelsk og Spansk), International Virksomhedskommunikation, Tourism, Tysk                                   44.000 kr       
Kommunikation og Digitale Medier, Musik, Musikterapi, Art & Technology 63.200 kr.
Interaktive Digitale Medier, Informationsarkitektur, Oplevelsesdesign, Informationsteknologi i IT, Læring med specialisering i organisatorisk omstilling 92.400 kr

Betaling sker pr. semester. Betalingsfrist til efterårssemestret er den 1. august og til forårssemestret den 1. januar.   

Er du i tvivl om, hvilket fakultet din uddannelse hører under, er du velkommen til at kontakte AAU Studievejledning på tlf. + 45 9940 9440.

opholdstilladelse for at studere

Vil du vide mere om opholdstilladelse i forbindelse med videregående uddannelser, se Udlændigestyrelses hjemmeside.

Her kan du f.eks. finde information om betingelser og dokumentation.