AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Studieafgift

Hvad er Ansøgningsgebyr?

På Aalborg Universitet skal du betale ansøgningsgebyr, hvis du:

 • Ikke er EU/EØS statsborger, ikke bor i Danmark og ikke har en dansk adgangsgivende eksamen eller en dansk bacheloruddannelse eller
   
 • Ikke er EU/EØS statsborger, bor i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse og ikke har en dansk adgangsgivende eksamen.

Læs mere information om ansøgningsgebyr

 

Hvem skal ikke betale studieafgift?

 • Danske statsborgere (herunder færinger og grønlændere)
   
 • Studerende, der efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere (dette vil blandt være EU- og EØS-statsborgere samt statsborgere fra Schweiz).
   
 • Udenlandske studerende, der har tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2.
   
 • Udenlandske studerende med en tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9 stk. 1, eller § 9 c stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8 stk. 1 og 2
   
 • Udenlandske studerende, der er udvekslet med danske studerende efter aftale indgået i henhold til bekendtgørelse om universiteters internationale uddannelsesaktiviteter mellem universitetet og et eller flere universiteter i udlandet eller er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark's International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships.
   
 • Udenlandske studerende, der har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a
   
 • Udenlandske studerende, der gennemfører dele af en Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Danmark og som efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.
   
 • Studerende, der er tildelt en friplads med stipendium til at gennemføre en kandidatuddannelse i henhold til friplads- og stipendiebekendtgørelsen.

Ved ansøgning om optagelse eller indskrivning skal ansøgeren vedlægge dokumentation for statsborgerskab og kopi af eventuel opholdstilladelse.

Hvad er studieafgift?

Studieafgiften dækker udgifter, så du kan følge undervisning, modtage vejledning og gå til eksamen (3 eksamensforsøg i hvert enkelt fag). Øvrige udgifter, for eksempel udgifter til bøger og undervisningsmateriale, er ikke inkluderet i studieafgiften.

Hvor meget skal jeg betale i studieafgift?

Studieafgiften varierer alt efter hvilken uddannelse, du søger ind på. Du kan se taksterne via nedenstående link.
 

Studieafgifter 

opholdstilladelse for at studere

Vil du vide mere om opholdstilladelse i forbindelse med videregående uddannelser, se Udlændigestyrelses hjemmeside.

Her kan du f.eks. finde information om betingelser og dokumentation.