Spring til indhold

Vi er dataansvarlige
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Ø
Cvr. nr. 2910238

Formålet med at behandle dine oplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse
 • Behandling af ansøgning om indskrivning/genindskrivning på en bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Behandling af ansøgning om dispensation i tilknytning til ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse
 • Behandling af ansøgning om dispensation i tilknytning til ansøgning om indskrivning/genindskrivning på en bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Behandling af klage over afslag på optagelse
 • Behandling af klage over afslag på dispensation
 • Statistiske formål

VI behandler disse personoplysninger
 Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e: 

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Alder
 • Nationalitet
 • Bopæl
 • Ansættelsesretlige forhold
 • Uddannelses- og eksamensoplysninger

Følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f:

 • Helbredsoplysninger behandles i forbindelse med ansøgning om dispensation og i forbindelse med oplysning til dig om muligheden for at søge specialpædagogisk støtte

Oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelsesforordningens art. 10:

 • Oplysninger om strafbare forhold behandles, når ansøgeren indsender disse som led i en dispensationsansøgning

Dit CPR-nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Sådan opbevarer vi dine oplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til formålet med at behandle dine personoplysninger og i henhold til gældende lovgivning. Herefter arkiverer vi dine personoplysninger i henhold til arkivlovgivningen. Hvis vi ikke har pligt til at arkiverer dem sletter eller anonymiserer vi dem i stedet. 

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen flere rettigheder. Det betyder bl.a., at du har ret til sletning og dataportabilitet.

I visse tilfælde har du ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning og til at gøre indsigelse mod vores behandling af de omfattede personoplysninger.

Vær opmærksom på, at du ikke kan trække dit samtykke tilbage med tilbagevirkende kraft.

Du kan læse mere om dine rettigheder i vores privatlivspolitik, som du finder her: www.aau.dk/om-cookies

AAU’s databeskyttelsesrådgiver
Har du generelle spørgsmål til dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Niels Vase på dpo@aau.dk

Vil du klage?
Vi skal, og vil, til enhver tid følge reglerne. Mener du, at vi ikke lever op til vores ansvar, eller vi ikke behandler dine oplysninger efter reglerne, kan du klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Vi opfordrer dig dog til også at kontakte os, da vi vil gøre, hvad vi kan, for at imødekomme din klage.

Videregivelse til og fra tredjepart inden for EU
Vi har modtaget dine data (eller dele af dine data) fra Ansøgningsportalen.