AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Entrepreneurial Engineering, cand.tech.

Entrepreneurial Engineering

Entrepreneurial Engineering

Er du fuld af idéer til fremtidige forretningsprojekter? Motiveres du af at være med til at realisere innovative forretningstiltag og hjælpe andre til at tænke i mere kreative og innovative baner? Og har du måske et ønske om at starte din egen virksomhed og sætte dit fingeraftryk som innovatør? Så er kandidatuddannelsen som cand.tech. i Entrepreneurial Engineering (Forretningsinnovation) måske noget for dig.

"DET FEDE VED DET HER STUDIE ER, AT VI FÅR LOV TIL AT ARBEJDE MED VORES EGNE PROJEKTER"

Vanja Radonic, studerende

Innovation og forretningsskabelse er en af fremtidens nøglekompetencer i den globale forretningsarena både i opstartsvirksomheder, i etablerede private organisationer såvel som i den offentlige sektors viden- og serviceorganisationer. At kunne skabe ny værdi gennem innovation er i stigende grad et vilkår for både private og offentlige organisationer.

Entrepreneurial Engineering er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Afhængigt af dine egne interesser og ønsker kan uddannelsen rettes imod enten at starte egen virksomhed eller at arbejde som ansat i en allerede etableret virksomhed, hvor du beskæftiger dig med innovation og forretningsudvikling. Du kan selv være med til at vælge fokus gennem projektvalg.

Der lægges også vægt på samarbejde med virksomheder og andre organisationer gennem projektarbejde, hvor du og din projektgruppe har mulighed for at finde løsninger på reelle forretningsmæssige udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres fagligt.

"På første semester af kandidaten arbejdede jeg sammen med LEGO Education. Det var fantastisk at arbejde sammen med dedikerede medarbejdere fra LEGO. De gav god sparring, og jeg er sikker på, vi fik etableret en Win-Win"

Simon Risgaard Møller, studerende

Under uddannelsen integreres din kernefaglighed med forretningsudviklingskompetencer. Der arbejdes både eksperimentelt og analytisk inden for Aalborg Universitets rammer for problembaseret læring med særlig vægt på tværfaglighed, innovation og interaktion med praksis, så der opnås erfaring med at gennemføre løsninger. Som studerende får du derfor mulighed for at arbejde med redskaber, metoder, processer og organisations- og ledelsesprincipper i teams i forbindelse med innovation og entreprenørskab.

Entrepreneurial Engineering giver dig endvidere mulighed for, at du under uddannelsen kan etablere egen virksomhed og/eller komme på et udlandsophold.

”VORES KOMPETENCER FRA INGENIØRFAGET GIVER BEDRE MENING, NÅR MAN KAN SE, OM ENS IDÉER KAN REALISERES”

Vanja Radonic, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet cand.tech. i Entrepreneurial Engineering kan du forstå og anvende teorier, metoder og værktøjer inden for områderne forretningsskabelse, innovation, entreprenørskab, agile arbejdsprocesser, prototyping, forretningsdesign og kreativitet. Du kan forstå komplekse problemstillinger inden for disse områder, og du er i stand til at udvikle innovative løsninger fra koncept til virkelighed. Du kan være med til opstart af en ny virksomhed eller arbejde i allerede etablerede virksomheder, hvor du er med til at fremme deres kreative og innovative tiltag.

Du kan arbejde med fx:

  • Værdiskabelse igennem innovative løsninger
  • Udvikling af nye forretningsområder
  • Opstart af egen vidensbaseret virksomhed
  • Rådgivning i forbindelse med andres virksomhedsopstart
  • Udvikling og implementering af nye kreative og innovative arbejdsprocesser i virksomheder

”DU FÅR SKARP TEORETISK ERFARING OG BLIVER PRESSET UD I AT BRUGE DET I PRAKSIS, HVILKE HAR GIVET MIG RIGTIG MEGET I FORHOLD TIL AT TESTE IDEER OG FÅ IDE TIL AT BLIVE TIL EN RENTABEL FORRETNING”

Simon Risgaard Møller, studerende


MED EN CAND.TECH. FÅR DU EN VARIERET FAGLIG PROFIL

Cand.tech.-titlen  tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

”Jeg så iværksætteri som en karrierevej og valgte Entrepreneurial Engineering for at få både praktiske og teoretiske værktøjer til dette”

Jacob Lundberg, tidligere studerende, nu Business Project Manager hos NEAS Energy A/S


Se brochure om kandidatuddannelsen i Entrepreneurial Engineering (pdf):


 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ ENTREPRENEURIAL ENGINEERING


testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ ENTREPRENEURIAL ENGINEERING

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Idégenerering, udvikling og realisering
  • Metoder, processer og organisations- og ledelsesprincipper indenfor innovation og entreprenørskab
  • Forretningsskabelse og -udvikling

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen