Spring til indhold

Frederik Hedegård Larsen fortæller om Anvendt Filosofi

Hvordan arbejder man filosofisk som et menneske i verden? Er for mig et helt centralt spørgsmål for ikke mindst filosofien, men også for det generelle menneske.

Min personlige oplevelse af Anvendt Filosofi kandidaten på Aalborg Universitet er at den har en helt særlig identitet. Når det kommer til at praktisere filosofi, så bliver det tit glemt at det ikke kun er forholdet til teorierne, men det som er lige så vigtigt, er forholdet til verden. Hvordan arbejder man filosofisk som et menneske i verden? Er for mig et helt centralt spørgsmål for ikke mindst filosofien, men også for det generelle menneske. Vi bliver nødt til at forholde os til hvordan mennesket interagere med verden på et praktisk plan. Dette kan hjælpe os forstå og løse aktuelle problemer som blandt andet klimaforandringer, kulturmøder og fremtidens teknologi udfordringer osv. Filosofien kan give indsigt i forskellige teoretiske forståelser til at forstå fænomener i verden. Anvendt Filosofi kan gøre disse forståelser til en praktisk værktøjskasse af teorier. Det er nemlig det som uddannelsen brillere i. Skabe muligheden for at gøre filosofiske teorier til rammer for at forklare og løse problemer i verden. Dette er grunden til jeg personligt har valgt Anvendt Filosofi, det er sammenkoblingen imellem filosofiens kreative betingelser og det praktiske løsningsorienteret element.

Personligt brænder jeg for at arbejde tværfagligt med bæredygtighed og kultur, hvor jeg gerne vil kigge på hvordan menneskets forhold til forbrugerkultur og de problematikker det medfører. Her sætter jeg spørgsmålstegn ved hvordan vi mennesker reelt ændrer vores forbrugsvaner. Det får jeg rig mulighed for på min uddannelse grundet specialiseringssystemet, hvor jeg har mulighed for at sporer mig ind på hvad der interesserer mig mere specifikt, da man har stort råderum og frihed imellem de 4 specialeretninger. Dette ender ud i projekter, som giver mig rig mulighed for at selv at anvende teorien og give løsningsmuligheder og forklaringer på de problemer jeg beskæftiger mig med. Yderligere så glæder jeg mig personligt til at skal starte i et praktisk samarbejde med en organisation, som er et krav på 9. semester. Dette giver mulighed for at få en forståelse for hvordan filosofien fungerer i praksis og ikke blot akademisk, som er en af udfordringerne ved filosofien som fag.

Frederik Hedegård Larsen