Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelse

En innovativ plan → Kræver innovative kompetencer

Teknik, konstruktion og udvikling

Teknik, konstruktion og udvikling er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for bygningsfysik, management of technology og en række kurser inden for arkitektur og ingeniørvidenskab. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra tilstandsvurdering til universelt design og åbner op for nye karrieremuligheder og flere kompetencer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

En innovativ plan → Kræver innovative kompetencer

Teknik, konstruktion og udvikling

Teknik, konstruktion og udvikling er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for bygningsfysik, management of technology og en række kurser inden for arkitektur og ingeniørvidenskab. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra tilstandsvurdering til universelt design og åbner op for nye karrieremuligheder og flere kompetencer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Efteruddannelser inden for Teknik, konstruktion og udvikling

Masteruddannelser

Enkeltfag og kurser

Bliv bedre til at gennemføre og vurdere projekter der har fokus på arkitektur, bygningsfysiske problemstillinger samt teknologisk udvikling og læring

En efteruddannelse inden for Teknik, konstruktion og udvikling kan øge dine kompetencer i flere retninger, alt afhængig af hvilken uddannelse du vælger. Du kan blive bedre til:

 • Bygningsfysik
 • Inkluderende arkitektur
 • Management of technology
 • Problembaseret læring
 • Vurdering af virkninger på miljøet

Og du kan vælge alt fra en master til enkelte kurser eller fag. Det afhænger af dine ønsker og det behov, du ser i din virksomhed.

Hvilke kompetencer får du?

Studerende, der gennemfører en efteruddannelse inden for feltet, opnår vigtige faglige og personlige kompetencer, der kan implementeres i projekter omkring bygningsfysiske og miljømæssige forhold, teknologisk og designmæssig udvikling samt læring inden for ingeniør- og naturvidenskab. Det kan fx være:

 • Evnen til at skabe forandring i din organisation med problembaseret læring
 • Evnen til at analysere brugerbehov i forhold til brugernes forskellige funktionsevner og omsætte det til arkitektoniske løsninger af høj kvalitet
 • Evnen til at implementere universelt design og tilgængelighed i din organisations strategi og bruge det som konkurrenceparameter
 • Evnen til at håndtere komplekse bygningsfysiske problemstillinger
 • Evnen til at skabe ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi
 • Metoder til at undgå negative miljømæssige påvirkninger
 • Et udvidet netværk

Eksempler på arbejdsmæssig baggrund:

 • Maskinmester
 • Arkitekt
 • Leder
 • Bygningskonstruktør
 • Konstruktionsingeniør
 • Underviser
 • Bæredygtighedskonsulent

Du kan læse mere om dit udbytte under de enkelte fag og uddannelser. Filmen nedenfor giver dig også et godt indblik. 

Jeg kan stærkt anbefale kurset med fagligt meget kompetente undervisere og mange faglige værktøjer, som jeg kan bruge i fremtiden.

Det handler om bygninger, mennesker og teknologi

En fællesnævner for vores efteruddannelser inden for Teknik, konstruktion og udvikling er bygninger, mennesker og teknologi. Uddannelserne handler i vid udstrækning om samspillet mellem mennesker og de steder, de færdes – samt den teknologi der benyttes til at skabe udvikling og forandring. En forståelse for brugen og optimeringen af teknologi kan være med til at understøtte alt fra læring til forretningsskabelse. Ligeværdig – og sikker – adgang til bymiljøer og bygninger kan skabe trivsel for brugerne. Evnen til at løse bygningsfysiske opgaver og tage hensyn til energieffektivitet og indeklima kan skabe bæredygtigt og funktionsdygtigt byggeri. Studerende vil møde dygtige medstuderende, der inspirerer hinanden, og som arbejder på konkrete projekter fra deres dagligdag. I undervisningen forstærkes og udvikles kompetencerne til at analysere og anvende løsninger på komplekse projekter. Og der skabes et unikt netværk, de studerende kan have gavn af resten af livet.

Nyheder