Offentlig ledelse → Er personlig ledelse

Samfund og politik

Samfund og politik er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for faglig ledelse, public governance og en række kurser, der fokuserer på udvikling i det offentlige. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra udsatte børn og unge til offentlig styring og åbner op for nye karrieremuligheder og mere ansvar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Offentlig ledelse → Er personlig ledelse

Samfund og politik

Samfund og politik er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for faglig ledelse, public governance og en række kurser, der fokuserer på udvikling i det offentlige. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra udsatte børn og unge til offentlig styring og åbner op for nye karrieremuligheder og mere ansvar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Efteruddannelser inden for Samfund og politik

Masteruddannelser

Enkeltfag og kurser

Bliv bedre til at skabe forandring i offentlige organisationer ved hjælp af projektledelse, personligt lederskab og bæredygtige, strategiske beslutninger

En efteruddannelse inden for Samfund og politik kan øge dine kompetencer i flere retninger, alt afhængig af hvilken uddannelse du vælger. Du kan fx blive bedre til:

 • Faglig ledelse, Området for udsatte børn og unge
 • Offentlig ledelse
 • Paradoksledelse
 • Personligt lederskab
 • Offentlig digitalisering
 • Samfundsøkonomi
 • Kommunikation og ledelse

Og du kan vælge alt fra en master til enkelte kurser eller fag. Det afhænger af dine ønsker og det behov, du ser i din virksomhed.

Hvilke kompetencer får du?

Studerende, der gennemfører en efteruddannelse inden for feltet, opnår vigtige faglige og personlige kompetencer, der kan være med til at styrke egen ledelsespraksis, understøtte udviklingen af medarbejdere og organisationen/teamet samt forbedre forståelsen for forandringsprocesser på den offentlige arbejdsplads. Det kan fx være:

 • Evnen til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling (praktisk ledelseskompetence)
 • Forståelse for, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis
 • Øget bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder (personlig udviklingskompetence)
 • Faglig og personlig udvikling
 • Unikke kompetencer og et stærkt netværk

Eksempler på arbejdsmæssig baggrund:

 • Socialrådgiver
 • Projektleder
 • Offentlige leder
 • Områdeleder
 • Kommunalt ansat
 • Sagsbehandler
 • Faglig leder
 • Rådgivere og konsulenter, børne- og ungeområdet

Du kan læse mere om dit udbytte under de enkelte fag og uddannelser. Filmene nedenfor giver dig også et godt indblik.

Jeg har fået en ny forståelse af min egen organisation, hvordan vi arbejder, hvordan vi kan arbejde, ideer til andre metoder.

Hvad er offentlig ledelse?

Offentlig ledelse er en vigtig fællesnævner for vores efteruddannelser inden for Samfund og politik. På masteren – og kurserne – inden for Public Governance er målet at udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis. Målgruppen er erfarne ledere i den offentlige sektor med fagligt og personalemæssigt ansvar. På masteren i Udsatte børn og unge, Faglig ledelse ligger fokus særligt på kommunale myndighedsrådgivere- og ledere samt socialfaglige konsulenter. Hensigten er at uddanne faglige ledere, der kan bringe ny viden tilbage i praksis og sikre, at den bliver implementeret. Et fælles udbytte under efteruddannelserne er en styrket evne til at reflektere over egen ledelsespraksis, og i netværket med dine medstuderende og vores dygtige undervisere får du unikke input, du kan bruge direkte i dit arbejde, og som har værdi resten af livet.

Nyheder