Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelse

Faglig udvikling → Kræver faglig læring

Pædagogik, psykologi og undervisning

Pædagogik, psykologi og undervisning er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for læreprocesser, psykologi, musikterapi og en række relaterede kurser. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra dyreassisteret terapi til videnskabsteori og åbner op for nye karrieremuligheder og flere kompetencer.

Tag en efteruddannelse - online eller ved fysisk fremmøde
Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Faglig udvikling → Kræver faglig læring

Pædagogik, psykologi og undervisning

Pædagogik, psykologi og undervisning er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for læreprocesser, psykologi, musikterapi og en række relaterede kurser. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra dyreassisteret terapi til videnskabsteori og åbner op for nye karrieremuligheder og flere kompetencer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse
Tag en efteruddannelse - online eller ved fysisk fremmøde

Efteruddannelser inden for Pædagogik, psykologi og undervisning

Masteruddannelser

Enkeltfag og kurser

Heltid på Deltid

Bliv bedre til at igangsætte og evaluere læreprocesser og undervisning, der skaber motivation, trivsel og udvikling i organisationen, skolen og virksomheden

En efteruddannelse inden for Pædagogik, psykologi og undervisning kan øge dine kompetencer i flere retninger, alt afhængig af hvilken uddannelse du vælger. Du kan fx blive bedre til:

 • Didaktik og professionsudvikling
 • Evaluering af læreprocesser
 • Kvalitetsudvikling inden for læring
 • Problembaseret læring
 • Organisatorisk læring

Og du kan vælge alt fra en master til enkelte kurser eller fag. Det afhænger af dine ønsker og det behov, du ser i din virksomhed.

Hvilke kompetencer får du?

Studerende, der gennemfører en efteruddannelse inden for feltet, opnår vigtige faglige og personlige kompetencer, der kan skabe mere engagerende og virkelighedsnær undervisning, kreativ og innovativ forandring i virksomheden eller en bedre understøttelse af medarbejderes motivation, trivsel og performance. Det kan fx være:

 • Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser
 • Kompetencer til at varetage egen og kollegers faglige udvikling
 • Evnen til at kunne undervise ud fra PBL-modellen
 • Mulighed for at skabe udvikling i virksomheden allerede fra første semester
 • Evnen til at kunne vurdere indsatser, hvor dyr indgår, på kvalificeret grundlag
 • Evnen til at kunne identificere forskellige typer af rehabiliteringspsykologiske indsatser til mennesker, der lever med psykisk eller fysisk sygdom
 • Et større netværk

Eksempler på arbejdsmæssig baggrund:

 • Pædagog
 • Skolelærer
 • Gymnasielærer
 • Professor
 • Psykolog
 • Sygeplejerske
 • Konsulent
 • Underviser

Du kan læse mere om dit udbytte under de enkelte fag og uddannelser. Filmene nedenfor giver dig også et godt indblik.

Jeg havde brug for at udvikle mig og få nye muligheder inden for det felt, jeg oprindeligt er uddannet indenfor.
Jeg valgte at søge ind på en master i læreprocesser, da jeg efter 24 år som operationssygeplejerske efterhånden syntes, at jeg havde sat mig selv i et hjørne.
11 grunde til at tage en efteruddannelse | Styrk din karriere med AAU

Hvad er læring?

Læring er en fællesnævner for vores efteruddannelser inden for Pædagogik, psykologi og undervisning. Det handler både om din egen læring, og den læreproces, du understøtter hos andre. Det handler om at udvikle sig fagligt og personligt, opnå nye kompetencer, nye holdninger og værdier; evnen til at se tingene på nye måder. Læring er fx vigtigt, når man vil udfordre organisatoriske vaner og fremme forandringer. Det er vigtigt, når en leder skal understøtte motivation, trivsel og performance hos medarbejderne. Eller når en konsulent vil involvere sig i undervisere og læreres udvikling med det formål at fremme elevernes læring og trivsel. Problembaseret læring (PBL) er en vigtig model i alle vores efteruddannelser. Den går ud på at anvende teori og viden aktivt i arbejdet med problemstillinger, samtidig med at kompetencer inden for kommunikation og samarbejde udvikles. Modellen – og arbejdsformen – giver dig et ekstra stærkt netværk af engagerede medstuderende, som kan hjælpe hinanden fagligt og personligt og udvikle hinandens syn på verden – en vigtig proces gennem hele livet.

11 grunde til at tage en efteruddannelse | Styrk din karriere med AAU

Nyheder