Økonomi og regler

Økonomi

Der er deltagerbetaling på alle universitetets deltidsuddannelser. Som deltidsstuderende betaler du (eller din arbejdsgiver) selv en del af udgifterne til undervisning og administration. Den anden del yder staten som et tilskud til universitetet i form af et såkaldt taxametertilskud.

Der gælder særlige betalingsregler for udenlandske studerende.

Læs mere om deltagerbetaling i menuen til højre.

Forbehold for ændring af deltagerbetalingen

Statens tilskud til deltidsuddannelser fastsættes en gang årligt i Finansloven. Aalborg Universitet tager derfor forbehold for eventuelle prisændringer efter d. 1. januar.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Som efter- eller videreuddannelsesstuderende på en videregående uddannelse kan man ikke få SU, men man kan i visse, sjældne tilfælde søge om SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte. Læs mere om SVU i menuen til højre.

REGLER

Efter- og videreuddannelsesområdet reguleres overordnet af en række love og bekendtgørelser.

Ud over de overordnede love og bekendtgørelser har hver uddannelse en uddannelsesbekendtgørelse, som udstedes af enten Undervisningsministeriet (kun diplomuddannelserne) eller Uddannelses- og Forskningsministeriet (alle andre uddannelser og kurser).

Uddannelsesbekendtgørelsen sætter rammerne for den mere konkrete studieordning, som det enkelte universitet udarbejder for hver uddannelse. Studieordningen indeholder oplysninger om de enkelte undervisnings- og eksamensaktiviteters indhold og omfang.

Du kan finde alle relevante love, bekendtgørelser, studieordninger m.m. via linkene i højremenuen.

FORBEHOLD

Aalborg Universitet forbeholder sig retten til at undlade at igangsætte de uddannelser, fagpakker, moduler og enkeltfag, som er udbudt på hjemmesiden www.evu.aau.dk, på grund af utilstrækkelig søgning eller andre særlige omstændigheder.

Der tages desuden forbehold for ændringer i deltagerbetalingen, indholdet i uddannelserne, afholdelsestidspunkt og -sted m.m.