Spring til indhold

Økonomi og regler

Læs om deltagerbetaling og regler for deltidsstuderende på Aalborg Universitet. Find information om eksamenstilmelding, uddannelsesbekendtgørelser, studieordninger, klagevejledning, suppleringsfag, økonomisk støtte, regler for ledige og Statens VoksenUddannelsesstøtte.

Økonomi og regler

Læs om deltagerbetaling og regler for deltidsstuderende på Aalborg Universitet. Find information om eksamenstilmelding, uddannelsesbekendtgørelser, studieordninger, klagevejledning, suppleringsfag, økonomisk støtte, regler for ledige og Statens VoksenUddannelsesstøtte.

Deltagerbetaling

Love og bekendtgørelser

Studieordninger

Eksamen

Klagevejledninger

Suppleringsfag

Ledige

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Udenlandske statsborgere

Økonomisk støtte

Forbehold