Personlig behandling → Kræver faglig handling

Medicin og sundhed

Medicin og sundhed er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for personlig medicin, sexologi og en række sundhedsrelaterede kurser. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra smertebehandling til psykologisk rehabilitering og åbner op for nye karrieremuligheder og flere kompetencer.

Medicin og sundhed
Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Personlig behandling → Kræver faglig handling

Medicin og sundhed

Medicin og sundhed er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for personlig medicin, sexologi og en række sundhedsrelaterede kurser. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra smertebehandling til psykologisk rehabilitering og åbner op for nye karrieremuligheder og flere kompetencer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse
Medicin og sundhed

Efteruddannelser inden for Medicin og sundhed

Masteruddannelser

Enkeltfag og kurser

Heltid på Deltid

Bliv bedre til at rådgive og behandle mennesker, der har brug for hjælp til at håndtere smerter, nedsat livskvalitet eller kliniske udfordringer i forbindelse med seksualitet

En efteruddannelse inden for Medicin og sundhed kan øge dine kompetencer i flere retninger, alt afhængig af hvilken uddannelse du vælger. Du kan opnå færdigheder inden for:

 • Kommunikation af personlig medicin
 • Sexologi
 • Smertevidenskab
 • Psykologisk rehabilitering
 • Dyreassisteret terapi

Og du kan vælge alt fra en master til enkelte kurser eller fag. Det afhænger af dine ønsker og det behov, du ser i din virksomhed, klinik eller afdeling.

Hvilke kompetencer får du?

Studerende, der gennemfører en efteruddannelse inden for feltet, opnår vigtige faglige og personlige kompetencer, der kan skabe bedre oplevelser for patienter ud fra klinisk, psykologisk eller terapeutisk vejledning og behandling. Det kan fx være:

 • Hvordan man igangsætter en relevant sexologisk undersøgelse, herunder udredning, rådgivning og behandling
 • Bedre redskaber i forhold til kommunikation, samarbejde, klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer
 • Viden om organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin
 • Evnen til at vurdere terapeutiske indsatser, hvor dyr indgår, herunder hvordan man udvikler den faglige praksis med dyr
 • Stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger
 • En større viden inden for vurdering, behandling og rehabilitering
 • Et styrket netværk og ny inspiration

Eksempler på arbejdsmæssig baggrund:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Radiograf
 • Jordemoder

Du kan læse mere om dit udbytte under de enkelte fag og uddannelser. Filmene nedenfor giver dig også et godt indblik.

Personligt har jeg oplevet det som et karriereløft at komme tilbage på universitetet.
Det er en mulighed for at fordybe sig og være med til at give et bidrag til verden.

Hvad er livskvalitet?

Med en efteruddannelse inden for Medicin og sundhed bliver du klædt på til bedst muligt at kunne tage de vigtige samtaler med patienten, vurdere relevant sundhedsdata og i sidste ende sætte ind dér, hvor der er bedst chance for at forbedre livskvaliteten. Livskvalitet handler om patienters faktiske situation i relation til deres personlige forventninger om tilstand og formåen. Forventningerne kan påvirkes af sværhedsgraden af sygdommen, søvnkvalitet, mulighed for at være sammen med andre osv. Et liv med sygdom kan godt være af høj kvalitet. Omvendt kan et forholdsvis raskt liv godt opleves som værende ringe. Hjælp til øget livskvalitet kræver et veluddannet sundhedspersonale, der har adgang til den nyeste forskning og følger udviklingen tæt.

Nyheder