Et godt overblik → Kræver et godt indblik

Ledelse

Ledelse er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for public governance, MBA, læreprocesser og en række ledelsesrelaterede kurser. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra organisationsudvikling til økonomistyring og åbner op for nye karrieremuligheder og et større ansvar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Et godt overblik → Kræver et godt indblik

Ledelse

Ledelse er en samlebetegnelse for vores efteruddannelser inden for public governance, MBA, læreprocesser og en række ledelsesrelaterede kurser. Uddannelserne giver dig specialistviden inden for alt fra organisationsudvikling til økonomistyring og åbner op for nye karrieremuligheder og et større ansvar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om efteruddannelse

Efteruddannelser inden for Ledelse

Masteruddannelser

Diplomuddannelser

Enkeltfag og kurser

Bliv bedre til at lede og tage beslutninger der udvikler dine medarbejdere, dig selv og din virksomhed

En efteruddannelse inden for Ledelse kan øge dine kompetencer i flere retninger, alt afhængig af hvilken uddannelse du vælger. Du kan fx blive bedre til:

 • Offentlig ledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Management og procesledelse
 • Bæredygtig ledelse
 • Personlig ledelse
 • Strategi
 • Organisationsudvikling

Og du kan vælge alt fra en master til enkelte kurser eller fag. Det afhænger af dine ønsker og det behov, du ser i din virksomhed.

Hvilke kompetencer får du?

Studerende, der gennemfører en efteruddannelse inden for feltet, opnår vigtige faglige og personlige kompetencer, der kan være med til at skabe en forandringsparat og innovativ virksomhed, styrke den enkelte medarbejders trivsel og udvikling eller øge overblikket over virksomhedens teknologiske eller forretningsmæssige muligheder. Det kan fx være:

 • Evnen til at udvikle og reflektere over egen ledelsesmetode, ledelsesprincipper og ledelsesform
 • Forståelsen for de rette strategiske valg i en verden af teknologiske forandringer
 • Evnen til at udvikle og indføre innovative koncepter for forretning, produkter, IT-systemer, drifts- og produktionssystemer
 • Forståelsen for, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis
 • Metoder til at skabe fremdrift i organisationer via forskellige samtalebaserede tilgange
 • Kompetencer til tværfagligt arbejde på organisatorisk og teknisk niveau
 • Et stærkt netværk

Eksempler på arbejdsmæssig baggrund:

 • Forretningsudvikler
 • Markedsføringsøkonom
 • Managementkonsulent
 • Financial controller
 • Projektleder
 • Koordinator
 • Rådgiver
 • HR-medarbejder
 • Ansat i Forsvaret

Du kan læse mere om dit udbytte under de enkelte fag og uddannelser. Filmene nedenfor giver dig også et godt indblik.

Jeg er flyttet fra det at være niveau 4-leder til at være topchef i Aalborg kommune.

Hvad er ledelse?

Ledelse handler om at få en organiseret gruppe til at arbejde hen mod et bestemt mål. Det kræver først og fremmest en række kompetencer og metoder, der styrker evnen til at skabe motivation og handling, samtidig med at man har et blik for at inddrage og ansvarliggøre medarbejdere og ledere ud fra en overordnet strategi. Metoderne og kompetencerne opnås fx gennem en efteruddannelse, hvor teorier afprøves i praksis og evalueres løbende i et godt læringsmiljø. Medstuderende kan være med til at inspirere, og med et godt netværk kan man blive mere reflekterende og nå hurtigere frem. Begrebet ledelse stammer blandt andet fra oldnordisk og betyder vej eller rejse.

Nyheder