Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseHeltid på deltid

Heltid på deltid enkeltmodul

Introduktion til psykologisk rehabilitering

Efter- og videreuddannelse på deltid. Faget er et enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Psykologi men særligt tilrettelagt på deltid.

Søg optagelse

Heltid på deltid enkeltmodul

Introduktion til psykologisk rehabilitering

Efter- og videreuddannelse på deltid. Faget er et enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Psykologi men særligt tilrettelagt på deltid.

Søg optagelse

Fakta

Introduktion til psykologisk rehabilitering: Valgmodul fra kandidatuddannelsen i Psykologi
Sted
Aalborg
Pris
13.000 kr.
Varighed
Februar 2024 - april 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Fristen er er forlænget til 1. februar 2024

Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, bør der ikke kun være fokus på de somatiske symptomer. Kronisk sygdom eller varige funktionsnedsættelser har konsekvenser for hele personen og dennes familie. For nogle medfører det opgivenhed, nedsat livskvalitet, måske depression osv. Det er derfor vigtigt at forstå de psykologiske processer, der er forbundet med at få og leve med en kronisk eller længerevarende sygdom, og at også disse adresseres som en del af rehabiliteringsindsatser.

Den biopsykosociale model for sundhed (WHO, 2001) anvendes allerede som referenceramme for rehabilitering i Danmark, men de psykosociale aspekter er fortsat underbelyst og underaddresseret. Rehabiliteringspsykologien sætter ind netop her.

Rehabiliteringspsykologer er centrale i en række interventioner for forbedret livskvalitet i forskellige faser af rehabiliteringsforløb, bl.a. psykoterapi, stressreduktion, normalisering af reaktioner, psykoedukation og pårørendestøtte. Anvendelsen af rehabiliteringspsykologiske teorier er dog ikke forbeholdt psykologer, men kan med fordel integreres i det tværfaglige samarbejde med andre fagområder som medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi samt visse sociale og pædagogiske faggrupper.

Målgruppe og udbytte

Fagligt indhold

Om modulet

Modulet introducerer centrale begreber, forskningsresultater og teorier om psykologisk rehabilitering, herunder potentialer ved at inddrage den psykologiske dimension i et tillæg til eksisterende tværfaglig rehabilitering.

Gennem målrettet indføring i rehabiliteringspsykologiske modeller, teorier og interventioner, opnår de studerende en akademisk viden, der gør dem i stand til at identificere behov i praksis og understøtte rehabiliteringspsykologiske interventioner, som en del af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

Rehabiliteringspsykologi bygger på almenpsykologiske teorier, hvorfor viden om kognitionspsykologi, social- og personlighedspsykologi samt udviklingspsykologi er en forudsætning for modulet i rehabiliteringspsykologi. En generel indføring i almen psykologiske teorier for at kunne se det almene i det særegne og derved fremme et mere nuanceret blik på selvopfattelse, udvikling, motivation, mestring, stress, krise, sorg samt påvirkninger fra omverdenen (samfund, grupper) og den kultur de lever i.

Undervisning

Seminadatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse