Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseEnkeltfag og kurser

Særskilt modul

Miljøvurdering af planer

Miljøvurdering er et af vores væsentligste værktøjer for at øge bæredygtigheden af fremtidige planer. Det særskilte modul vil kvalificere deltagerne til at planlægge, lede og deltage engageret og kompetent i processer omkring miljøvurdering i privat såvel som offentligt regi. Det sker ved en stærk kombination af juridisk faglighed, værktøjer og tilgange til at skabe forandring gennem miljøvurdering.

Søg optagelse

Særskilt modul

Miljøvurdering af planer

Miljøvurdering er et af vores væsentligste værktøjer for at øge bæredygtigheden af fremtidige planer. Det særskilte modul vil kvalificere deltagerne til at planlægge, lede og deltage engageret og kompetent i processer omkring miljøvurdering i privat såvel som offentligt regi. Det sker ved en stærk kombination af juridisk faglighed, værktøjer og tilgange til at skabe forandring gennem miljøvurdering.

Søg optagelse

Fakta

Miljøvurdering af planer, særskilt modul på masterniveau
Sted
København i efteråret 2024
Skiftevis Aalborg og København
Pris
15.500 kr.
Varighed
September 2024 - februar 2025
ECTS
10
Ansøgningsfrist
01. september 2024

Modulets formål er at give dig de nødvendige kompetencer til at gennemføre, lede, formidle og udvikle miljøvurderingsprocesser og praksis på et internationalt højt niveau. Målet er en efteruddannelse i verdensklasse, som vil løfte kompetencer og styrke de faglige nationale netværk og derigennem øge kvaliteten i det danske arbejde med miljøvurdering af planer. Modulet afspejler ambitionen om at højne niveauet og inspirere så miljøvurderingen skaber større forandringer mod bæredygtighed.

Aalborg Universitet udbyder denne efter- og videreuddannelse som et særskilt modul på 10 ECTS. Undervisningen foregår skiftevis i Aalborg og København, således at kurset afholdes i København i 2024, året efter i Aalborg, osv.

Kurset komplementeret kurset i Miljøvurdering af konkrete projekter.

Målgruppe og udbytte

Modulet omfatter centrale begreber, forskningsresultater og best practice indenfor miljøvurdering af planer.

Modulets tematiske opbygning følger herunder:

Første seminar (fysisk af to dages varighed)

 • Miljøvurderingsloven – den korte version
 • Centrale begreber og definitioner - hvordan forstås: ‘Plan/
  program’, ‘Myndighed’ og 'Rammer for fremtidige
  anlægsarbejder’?
 • Case arbejde: Hvad er omfattet af miljøvurderingsloven?
 • Krav - og brug - for en miljøvurdering (screening)
 • De rigtige spørgsmål for og indhold af miljøvurderingen
  (afgrænsning)
 • Afgrænsning af miljøvurderingen og afgrænsning af planens
  miljøpåvirkninger – afhængighed og gensidighed
 • Vurdering af væsentlighed – den juridiske og faglige tilgang
  Case arbejde: Afgrænsning og væsentlighed

Anden og tredje seminarer (online af ½ dages varighed)

 • Tematiske diskussioner baseret på første seminar, eksempelvis sammenhænge til krav i andre EU-direktiver
 • Diskussion af opgaver mellem de fysiske seminarer

Fjerde seminar (fysisk af to dages varighed)

 • Opsamling på den gode miljøvurderingspraksis
 • Alternativer og grundlæggende vurderingsmetode
 • Vurdering i henhold til det brede miljøbegreb
 • Afværge af negative påvirkninger og fremme af positive
 • Case arbejde: Udfordrende miljøparametre
 • Integration af miljøvurdering og FNs verdensmål
 • Dialog, accept, modstand og offentlighedsdeltagelse
 • Case arbejde: Verdensmål og engagement i miljøvurderingen
 • Sammenfattende redegørelse
 • Opsamling og evaluering
”Vi har afholdt et tilsvarende kursus i de sidste 2 år, hvor der har været meget stor tilfredshed blandt deltagerne fra myndigheder og rådgivere. Deltagerne har været meget begejstrede for at fordybe sig i de særlige forhold omkring miljøvurdering af planer og i at få mere værdi ud af miljøvurderingsarbejdet. Det handler blandt andet om at skabe mere bæredygtige løsninger.”

Lone Kørnøv, kursuskoordinator

Adgangskrav og optagelse

Undervisning

Undervisningen er et mix af oplæg, gruppearbejde, individuelle opgaver og selvstudie. På selve undervisningsdagene er undervisningen en blanding af oplæg og gruppeopgaver, mens du i perioderne mellem undervisningsdagene arbejder mere selvstændigt med litteraturstudier, projektarbejde og opgaver.

De opgaver, du arbejder med undervejs, er knyttet til de forskellige temaer i kurset samt dine egne cases. Du gennemfører tre større opgaver omkring omfattede planer, afgrænsning og bæredygtighed. Opgaverne udføres typisk i mindre grupper.

Undervisningen foregår på dansk og på 2 fysiske seminarer af to dages varighed samt 2 seminarer online.

Undervisere

Undervisere på modulet er tilknyttet Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) på Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. DCEA er forskningsmæssigt blandt de største forskningscentre i verden indenfor miljøvurdering.

DCEA gennemfører forskning inden for et bredt spektrum af emner relateret til miljøvurdering og planlægning. Væsentligt er det, at forskningen kombinerer en kritisk forståelse af vurderingsværktøjerne og de tekniske aspekter med en forståelse af de beslutningsprocesser, hvori miljøvurderingen gennemføres og skal bidrage til. Fagmiljøet i DCEA suppleres i kurset af oplæg fra Miljø- og Fødevareministeriet og gæsteforelæsere i form af rutinerede praktikere fra myndigheder og konsulenthuse.

De gennemgående undervisere i kurset er professor Lone Kørnøv og seniorkonsulent og ekstern lektor Ulf Kjellerup.

Eksamen
Du eksamineres ved en skriftlig opgave, der bedømmes bestået/ikke-bestået.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.