Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseEnkeltfag og kurser

Særskilt modul

Livscyklus­vur­de­ring (LCA) med fokus på klimaaftryk

Livscyklusvurdering er et internationalt anerkendt værktøj til at forstå miljøpåvirkninger relateret til forskellige aktiviteter, produkter og tjenester. Med dette modul bliver du klædt på til at foretage livscyklusvurderinger i din organisation, hvad end det drejer sig om produkter, processer eller din organisations samlede aftryk.

Søg optagelse

Særskilt modul

Livscyklus­vur­de­ring (LCA) med fokus på klimaaftryk

Livscyklusvurdering er et internationalt anerkendt værktøj til at forstå miljøpåvirkninger relateret til forskellige aktiviteter, produkter og tjenester. Med dette modul bliver du klædt på til at foretage livscyklusvurderinger i din organisation, hvad end det drejer sig om produkter, processer eller din organisations samlede aftryk.

Søg optagelse

Fakta

Livscyklusvurdering (LCA) med fokus på klimaaftryk, særskilt modul på masterniveau
Sted
Aalborg
Pris
10.000 kr.
Varighed
September 2024 - november 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
15. august 2024

Modulets formål er at give dig de nødvendige kompetencer til at gennemføre, lede, og anvende Livscyklusvurderinger.

Modulet giver en generel introduktion til LCA, så du kan bruge LCA i den kontekst og branche, du er i. Modulet er derfor ikke begrænset til et specifikt anvendelsesområde, men giver den grundlæggende viden og færdigheder til at anvende LCA i forskellige sammenhænge og sektorer. Dette opnås ved, at du som deltager selv definerer den case, du vil bruge til at lære teorien med. Det kan være din virksomheds organisatoriske aftryk på klimaet, miljøvurdering af et specifikt produkt, en service, eller et projekt.

Målet er en efteruddannelse i verdensklasse, som vil løfte kompetencer og styrke de faglige nationale netværk og derigennem øge kvaliteten i arbejdet med livscyklusvurdering og klimaaftryk.

Aalborg Universitet udbyder denne efter- og videreuddannelse som et særskilt modul på 5 ECTS. Undervisningen foregår online og i Aalborg.

Målgruppe og udbytte

Adgangskrav og optagelse

Undervisning

Undervisningen er et mix af oplæg, individuelle opgaver, selvstudie og mulighed for gruppearbejde. Den største del af oplæggene er on-demand videoer, kombineret med online sessioner der fokuserer på opgaveløsning og forståelse.

Det afsluttende todages seminar giver mulighed for at berøre emner, deltagerne har særlig interesse i.

De opgaver, du arbejder med undervejs, er knyttet til de forskellige temaer i kurset og bygger på din egen case.  Vi kan også hjælpe med en case, hvis du ikke har en med ’hjemmefra’. Du gennemfører fire delopgaver som samles i en portfolio.

Undervisningen foregår på engelsk, og on-demand videoer er ligeledes på engelsk.

Opbygning af modulet

Undervisere

Undervisere på modulet er tilknyttet Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) på Institut for Bæredygtighed og Planlægning, Aalborg Universitet. DCEA repræsenterer et stærkt internationalt forskningsmiljø indenfor livscyklusvurdering med afgørende bidrag blandt andet indenfor konsekvensbaseret modellering. Konsekvensbaseret modellering er i dag anerkendt som afgørende for beslutningsstøtte og bruges bl.a. til den databaseudvikling som fx ligger bag Erhvervsstyrelsens CO2 beregner.

DCEA arbejder med beslutninger relateret til cirkulær økonomi, industrielle symbioser, miljømodellering af planlægningsprocesser, og generelt arbejde der bidrager til et mere bæredygtigt samfund.

Forskere i DCEA har publiceret væsentlige bidrag inden for LCA-domænet (hundredvis af videnskabelige artikler i tidsskrifter som International Journal of Life Cycle Assessment, Journal of Cleaner Production og Journal of Industrial Ecology). Forskere i DCEA har både udviklet LCA-metoder og lavet LCA studier på et bredt spekter af cases og teknologier.

De gennemgående undervisere i kurset er lektor Søren Løkke og professor Massimo Pizzol.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.