Spring til indhold

Særskilt modul

LCA i byggeriet

Kurset henvender sig til dig, der vil opnå kompetencer indenfor livscyklusvurderinger i byggeriet. Kurset udbydes af forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed, som har udviklet beregningsprogrammet LCAbyg.

Søg optagelse

Særskilt modul

LCA i byggeriet

Kurset henvender sig til dig, der vil opnå kompetencer indenfor livscyklusvurderinger i byggeriet. Kurset udbydes af forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed, som har udviklet beregningsprogrammet LCAbyg.

Søg optagelse

Fakta

LCA i byggeriet
Sted
Online
Pris
15.000 kr.
Varighed
Efterår: August - November 2024
Forår: Marts - Juni 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Igangsættes Efterår 2024 - der modtages fortsat ansøgninger

Med kurset opbygger du kompetencer indenfor livscyklusvurderinger i byggeriet. Kurset udbydes af forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed, som har udviklet beregningsprogrammet LCAbyg.

Viden

 • Grundlæggende forståelse for teorien bag livscykluspåvirkning (LCA) i de relevante tekniske standarder, som klimaberegningen beror på
 • Grundig forståelse for de danske regler for beregning af klimapåvirkning for nybyggeri ifølge de gældende danske regler samt kendskab til tilhørende dokumenter
 • Kendskab til forskellige datakilder til beregning af klimapåvirkning, herunder generiske data og miljøvaredeklarationer (EPD)

Færdigheder

 • Kan anvende beregningsprogrammer for livscyklusvurdering af bygninger som fx LCAbyg
 • Kan opbygge en detaljeret og struktureret LCA-model
 • Kan udføre en indledende LCA med et begrænset datagrundlag til de tidlige projektfaser
 • Kan inddatere og indlæse miljøvaredeklarationer (EPD’er) fra relevante kilder
 • Kan identificere områder med høj klimapåvirkning i projekter og foreslå reduktionstiltag
 • Kan udarbejde materiale til eftervisning af overholdelse af BR’s klimakrav ift. bl.a. byggemyndigheder

Kompetencer

 • Kan selvstændigt udføre klimaberegninger af nybyggeri i henhold til BR
 • Kan redegøre for resultater af en klimaberegning
 • Kan reflektere kritisk over metode og data i beregningen med hensyn til usikkerhed i resultatet

Adgangskrav og optagelse

Undervisning

Optaget forelæsninger som skal ses inden kursusgang nr. 2-8. Teoriopgaver, workshop og øvelser i beregningsprogrammet LCAbyg i ”flipped classroom” som færdiggøres som hjemmeopgave efter hver kursusgang.

Du kan regne med forberedelse i form af læsning og optaget forelæsning som skal ses inden hver kursusgang (4 timer), samt til hjemmeopgave i form af færdiggørelse af den opgave der laves under hver kursusgang (2 timer).

Kursusforløbet afsluttes med en skriftlig opgave som dels tager fat i de øvelser der er lavet i løbet af kurset, samt en videre fordybelse i emnet.

Prøveform

Du eksamineres ved en skriftlig opgave, som er sammensat af det arbejde du har lavet i løbet af kurset. Der bedømmes bestået/ikke-bestået.

Kursusgange

12. marts kl. 9.00 - 12.00

19. marts kl. 9.00 - 10.30

2. april kl. 9.00 - 10.30 

9. april kl. 9.00 - 10.30 

16. april kl. 9.00 - 10.30

23. april kl. 9.00 - 10.30

30. april kl. 9.00 - 10.30

7. maj kl. 9.00 - 10.30

Eksamen den 6/7.  juni

Efterår

22. august kl. 9.00 - 12.00

29. august kl. 9.00 - 11.00

5. september kl. 9.00 - 11.00

12. september kl. 9.00 - 11.00

19. september kl. 9.00 - 11.00

26. september kl. 9.00 - 11.00

3. oktober kl. 9.00 - 11.00

10. oktober kl. 9.00 - 11.00

Eksamen: 13/14. november

Undervisere

Kurset udbydes af forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed, som har udviklet beregningsprogrammet LCAbyg.

De gennemgående undervisere i kurset er Harpa Birgisdottir, Kai Kanafani, Regitze Kjær Zimmermann, Christoffer Ole Olesen, Emilie Brisson Stapel, Buket Tozan, Agnes Garnow.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.