Bachelor

Historie

Du opnår kompetencer til at analysere samfundsforhold i langt tidsperspektiv og på tværs a f civilisationer og kulturer. Du får en solid indsigt i alt fra globaliseringens historiske rødder til moderne dansk politik. Du bliver klogere på nutiden gennem viden om fortidige samfund.

Få kendskab til

FN´s verdensmål i historisk perspektiv
De lange linjer i historien fra antikken til i dag
Specifikke historiske perioder og tematikker

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Historie

Du opnår kompetencer til at analysere samfundsforhold i langt tidsperspektiv og på tværs a f civilisationer og kulturer. Du får en solid indsigt i alt fra globaliseringens historiske rødder til moderne dansk politik. Du bliver klogere på nutiden gennem viden om fortidige samfund.

Få kendskab til

FN´s verdensmål i historisk perspektiv
De lange linjer i historien fra antikken til i dag
Specifikke historiske perioder og tematikker

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

At læse historie handler ikke om at blive god til årstal. Det handler om at tilegne sig viden om fortidige samfund og kulturer for at blive klogere på nutiden. Så er du interesseret i, hvad der sker omkring ørene på dig? Er du interesseret i dansk politik? Eller europæisk? Synes du Romerrigets kejsere og slaver, middelalderens klostre og korstog eller 1700-tallets parykkonger og pryglestraffe er spændende og fascinerende? Tænker du over, hvor de menneskeskabte klimaforandringer egentlig kommer fra? Kunne du tænke dig at undersøge, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag – måske for at kunne være med til at løse nutidens og fremtidens samfundsproblemer? Så er det en god idé at læse Historie ved Aalborg Universitet.  
 
Historiestudiet kan kombineres med en række andre fag, og du kan gennem specialiseringer og valgfag rette din uddannelse mod mange forskellige jobfunktioner i både privat og offentlige virksomheder. Historie kan også læses enten som centralt fag eller sidefag som et led i en gymnasielæreruddannelse, hvor Historie kombineres med et andet fag fra gymnasieskolens fagrække.

Se en oversigt over de undervisere, der er på Historiestudiet, og hvad de forsker i til daglig.

Fagligt indhold

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Semesteroversigt

Hvis du vil være gymnasielærer, starter du på 5. semester på sidefaget, der skal være et af de fag, der undervises i på de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf). Læs mere under Vil du være gymnasielærer?

Undervisningen på Historie er opbygget af moduler. Strukturen er forskellig alt efter om du vælger at tage Historie som en del af en 2-faglig gymnasielæreruddannelse eller som en 1-faglig bachelor-/kandidatuddannelse: 

Sidefagsstuderende fra natur- og sundhedsvidenskab følger et ekstra semester på Historie (sidefagssupplering).

Udlandsophold

Du kan også vælge at supplere din bacheloruddannelse i Historie med et studieophold ved et universitet i udlandet. Det giver dig en enestående mulighed for at leve i et andet land og for at blive endnu bedre til at arbejde med Historie på et andet sprog. Du kan også skabe dig et uvurderligt internationalt netværk allerede som studerende.

Job og karriere

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kontakt

Historie
Henvendelser vedr. Bacheloruddannelsen og Kandidatuddannelsen
Studiesekretær Mette Nørgaard Andersen
Fibigerstræde 5, lokale 36
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8501
historie@id.aau.dk
Henvendelser vedr. Studienævn
Studienævnssekretær Julie Søder Nielsen
Fibigerstræde 5, lokale 36
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9195
inst.dps.sn.his@dps.aau.dk
Studievejledning
Maja Sjørslev Petersen og Bjørn Brandborg
Studenterstudievejledere for bachelor- og kandidatuddannelserne i Historie.

Fibigerstræde 5, lokale 11
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 9940 9819
hist-studievejl@dps.aau.dk
Træffetid
Fredag kl. 8:00 – 10:00

Kandidatmuligheder

En bacheloruddannelse i Historie giver adgang til kandidatuddannelsen i Historie på Aalborg Universitet. På kandidatuddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for almen HistorieKulturarvsformidlingInformationsforvaltning eller en anden selvvalgt specialisering.

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev