AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Historie, Bachelor

Historie

Historie

At læse historie handler ikke om at blive god til årstal. Det handler om at tilegne sig viden om fortidige samfund og kulturer for at blive klogere på nutiden.


Så er du interesseret i, hvad der sker omkring ørerne på dig? Er du interesseret i dansk politik? Eller europæisk? Synes du, Romerriget og Renæssancen er spændende? Kunne du tænke dig at undersøge, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag? Så er det en god idé at læse Historie ved Aalborg Universitet.

Historie kan læses enten som centralt fag eller sidefag som et led i en gymnasielæreruddannelse, hvor Historie kombineres med et andet fag fra gymnasieskolens fagrække. Historie kan også kombineres med en række andre fag, og du kan gennem specialiseringer og valgfag rette din uddannelse mod mange forskellige jobfunktioner.

Se akkreditering for bacheloruddannelsen i Historie

Du får viden om

  • Kulturmøder i historien
  • Historisk videnskabsteori og metode
  • Moderne historie efter 1776 - førmoderne historie
  • Brug af historien

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu