Undervisning på AAU

Når du studerer på Aalborg Universitetet, skal du tilegne dig meget viden. En stor del af den viden får du gennem projektarbejdet med din gruppe, men på hvert semester kommer du også til at følge mere traditionel undervisning.

Undervisning på AAU

Når du studerer på Aalborg Universitetet, skal du tilegne dig meget viden. En stor del af den viden får du gennem projektarbejdet med din gruppe, men på hvert semester kommer du også til at følge mere traditionel undervisning.

Sådan er undervisningen på AAU

På Aalborg Universitet deltager du i kurser, kaldet forelæsninger. Afhængigt af dit studium kan undervisningsformen spænde fra seminarer til laboratoriearbejde, og du vil typisk blive undervist af en forelæser. I løbet af et semester har du to til seks forskellige forelæsninger med op til 15 kursusgange hver. En forelæsning handler fx om et emne eller en teori inden for dit fag. Der skelnes mellem to typer forelæsninger: Projektenhedskurser og studieenhedskurser.

Inspiration til projektet

Projektenhedskurserne kan inspirere dig og din gruppe, når I skal vælge emne og problemstilling til jeres projekt. Forelæsningerne følger det overordnede tema for det enkelte semester og giver jer indsigt i et bestemt stofområde. Forelæseren vil fx gennemgå metoder og teorier, som I kan anvende i projektet.

Generelle forelæsninger på AAU

Studieenhedskurserne giver dig generel basisviden inden for dit fagområde og sikrer bredden i din uddannelse. Sommetider vil forelæseren måske opfordre dig og dine medstuderende til at tage aktiv del i undervisningen ved fx at holde oplæg. Det er lærerigt, så den chance bør du gribe.

Engagerede undervisere

På AAU får du den nyeste viden, og du bliver undervist af engagerede undervisere, som brænder for deres fag. Undervisningen er nemlig forskningsbaseret, hvilket vil sige, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ofte artikler fra aktuelle tidsskrifter.

Viden udefra

Undervejs i din uddannelse får du mulighed for at høre lidt om, hvad de teorier og metoder, du bliver undervist i, kan bruges til i praksis. Nogle undervisere på AAU inviterer nemlig personer fra fx erhvervslivet på besøg som gæsteforelæsere. Andre gange afholder universitetet konferencer eller lignende, hvor du kan høre en 'guru' inden for dit fagområde. Du bør altid benytte disse muligheder.