Spring til indhold

Projektarbejde på AAU

På Aalborg Universitet skal du skrive spændende projekter sammen med dine studiekammerater. Studieformen hedder problemorienteret projektarbejde, eller "Aalborg-modellen", og er højt respekteret i ind- og udland.

Projektarbejde på AAU

På Aalborg Universitet skal du skrive spændende projekter sammen med dine studiekammerater. Studieformen hedder problemorienteret projektarbejde, eller "Aalborg-modellen", og er højt respekteret i ind- og udland.

Vælg selv emne og problemstilling

Når I har lavet gruppen, skal I for alvor i gang med projektarbejdet. I vælger i stor udstrækning selv det emne og den problemstilling, I gerne vil undersøge. På hvert semester skal de dog ligge inden for en given, men ofte bred temaramme, som sikrer, at I får de nødvendige grundkompetencer på semestret.
 

Projektarbejde klæder dig på til arbejdsmarkedet

Det problemorienterede projektarbejde på AAU giver dig mulighed for at bruge din teoretiske viden i praksis. De studerende laver nemlig traditionelt set projektarbejde i samarbejde med virksomheder. Det er spændende at beskrive teorien bag fx en satellit eller en reklamekampagne, men forestil dig at arbejde med det i virkeligheden. Når du arbejder med problemer i den "virkelige verden", får du erhvervserfaringer og måske kontakter, du kan trække på, når du skal søge job.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

En vejleder hjælper med projektarbejdet

Til hvert projekt har I en vejleder, som fx kan hjælpe jer med at definere jeres problemstilling. Vejlederen er en professor eller en anden videnskabelig medarbejder, som kan inspirere og hjælpe jer med at få projektet på rette spor. Ansvaret for at definere og skrive projektet ligger dog hos jer. Vejledermøderne aftaler I med jeres vejleder. Vær opmærksom på, at I selvfølgelig ikke har et uendeligt antal vejledertimer til rådighed.

Litteratur til projektet

Under projektarbejdet er det vigtigt at have adgang til artikler og litteratur. I Aalborg har AAU et stort centralt bibliotek (AUB) samt en række små biblioteker rundt omkring på universitetet, knyttet til udvalgte fagområder. Bibliotekerne har elektroniske udgaver af kendte tidsskrifter samt specialer, bøger fra AAU's eget forlag m.m.  

Projektsamarbejde med virksomheder

Virksomhed fortæller om samarbejde med studerende

Danfoss har gennem en lang årrække lagt stor vægt på samarbejde med studerende fra AAU, bl.a. gennem praktik og projektsamarbejde. Vi er rigtig glade for at samarbejde med studerende, da vi får meget ud af det fagligt, og det er en god måde at skabe en forbindelse til vores mulige kommende ansatte, hvilket er vigtigt for os.

Allan Eriksen, Senior HR-Consultant, Danfoss

Projektsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab

På 7. semester arbejdede vi sammen med Nordjyllands Trafikselskab om et af deres koncepter: Oplevelsesbusser. Her lavede vi et idékatalog og fik mulighed for at udføre en af idéerne: En lattercoach i bussen for at "gøre turen hyggeligere, sjovere eller bare anderledes.

Anne Tværsig Olesen, Language and International Studies, English & Kommunikation

Projektarbejde med ShiftControl

At arbejde sammen med folk fra den virkelige verden, sådan som jeg prøvede det på 3. semester med firmaet ShiftControl, er klart et spændende indspark til projektarbejdet. Det giver nogle udfordringer, da virksomheder ofte har en mere praktisk og konkret tilgang til de problemer, som man arbejder med på universitetet.

Emil Kjæhr, Medialogi

Virksomhed fortæller om samarbejde med studerende

Samarbejde mellem små virksomheder med 1-5 medarbejdere og studerende finder jeg spændende, da der her virkelig er noget at hente for begge parter.

De studerende kan gøre en stor forskel for små virksomheder, der måske for første gang har en akademiker inden for dørene.

Også for de studerende er der noget positivt at hente; de får berøring med en lille virksomhed og et førstehåndsindtryk af, hvordan det er at drive virksomhed.

Erik Rauff, direktør for Business Park Nord A/S

Projektsamarbejde med AaB

På mit 5. semester skrev jeg projekt i samarbejde med AaB. AaB var faktisk interesserede i, at vi tilføjede brugbare ændringer i virksomheden. Samarbejdet var utroligt givende, og vi oplevede, at vi rent faktisk kunne gå hen og gøre en positiv forskel i en professionel virksomhed.

Anders Andersen, Sprog og International Virksomhedskommunikation

Praktik hos Vestas

På 9. semester var vi i praktik hos Vestas, hvor vi arbejdede som fuldgyldige medlemmer af en projektgruppe. Vi har lært meget gennem praktikken af teknisk natur, men også noget om arbejdsgangen i erhvervslivet. Vi mener, det tætte samarbejde med Vestas har rustet os til at stå stærkere, når vi skal ud og søge job.

Kristian Gregersen og Peter Koldkjær, Elektronik og IT