ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Sprog og internationale studier, engelsk

Bachelor

Sprog og internationale studier, engelsk

Uddannelsen er for internationalt orienterede studerende og tilbyder en unik kombination af fag indenfor internationale studier samt et højt niveau indenfor engelsksproget kommunikation.

Få kendskab til

International Politik
Det 20. og 21. århundredes historie
Internationale og interkulturelle relationer

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Sprog og internationale studier, engelsk

Uddannelsen er for internationalt orienterede studerende og tilbyder en unik kombination af fag indenfor internationale studier samt et højt niveau indenfor engelsksproget kommunikation.

Få kendskab til

International Politik
Det 20. og 21. århundredes historie
Internationale og interkulturelle relationer

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

At fungere på et globalt arbejdsmarked kræver viden om politik, historie, kultur og engelsk sprog. Det kræver også interkulturel forståelse og evne til etisk stillingtagen. Denne baggrund opnår du på bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, Engelsk (Language and International Studies, English [LISE]), ved Aalborg Universitet (AAU).

Read about the programme in English here

LISE-uddannelsen forbereder dig på at arbejde professionelt med en række internationale og globale problemstillinger og giver dig muligheden for at arbejde på engelsk gennem alle uddannelsens semestre. Uddannelsen kombinerer fagområderne international politik, internationale organisationer og interkulturel kommunikation med avancerede engelskfærdigheder, så du kan varetage en lang række jobfunktioner nationalt og internationalt, i offentlige og private organisationer.

Internationale karrieremuligheder

Uddannelsen forbereder dig på at kunne fortsætte dine studier inden for en række af kandidatprogrammer på AAU, i Europa og Skandinavien eller andre steder verden over. Du vil både kunne søge ind på uddannelser med fokus på udvikling, internationale relationer og regionale studier og på uddannelser med fokus på international kultur og kommunikation.

LISE deltager I AAU’s Global Graduate Programme og arrangerer hvert semester en lang række gæsteforelæsninger (fx fra fra ambassader og organisationer) og andre faglige aktiviteter.  Desuden tilbyder LISE et bredt udbud af muligheder for studieophold I udlandet.

Se flyer om uddannelsen her

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Struktur

Semestrene på LISE har en fast struktur: første del af semestret er afsat til undervisning inden for en række fag, og i anden del af semestret koncentrerer du dig om semesterprojektet.  Sprogundervisning er en del af de første tre semestre samt af sjette semester.

Projektmoduler er markeret med stjerne i nedenstående kursusoversigt.

 

Fagligt indhold: Semesteroversigt, studieordning og studienævn

Udlandsophold giver ekstra kompetencer

LISE inkluderer muligheden for et udlandsophold; studerende kan tage et semester på et andet universitet på deres tredje, fjerde eller femte semester.

Uddannelsen har en række samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter og tilbyder dermed de studerende et udvalg af muligheder. Studerende kan også vælge at studere ved et universitet, som AAU ikke har en samarbejdsaftale med. Studerende kan placere deres udlandsophold ved alle godkendte universiteter, også universiteter uden for den engelsktalende verden, hvilket vil kræve brug af engelsk som globalt lingua franca.

Vil du på udlandsophold?

Når du tager et semester på et udenlandsk universitet, modtager du stadig SU. Uddannelsens undervisere rådgiver vedrørende den faglige dimension af opholdet, og Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet. Du har desuden mulighed for at søge AAU-legater via kontoret

Kandidatmuligheder på AAU

LISE forbereder studerende på at fortsætte på en kandidatuddannelse inden for emner, som spænder fra international politik til internationale kulturelle relationer og international kommunikation.

De studerende, som vælger at tage deres kandidatuddannelse på Aalborg Universitet, vælger typisk at studere videre på én af følgende uddannelser:

Job og Karriere

LISE forbereder dig til internationalt orientrede karriereforløb

LISE giver et solidt fundament for en række forskellige, internationalt orienterede karriereforløb, peger kandidatuddannelsen frem mod et konkret arbejdsmarked. Det kan dreje sig om offentlige institutioner (fx ministerier eller kommuner), internationale organisationer eller private virksomheder. Flere relevante kandidatuddannelser på AAU indeholder et praktiksemester, som giver dig mulighed for at få erfaring med og skabe kontakt til den type organisation, du gerne vil arbejde indenfor.

I forlængelse af LISE-uddannelsen og en relevant kandidatuddannelse arbejder tidligere studerende inden for en lang række forskellige organisationer, fx internationale humanitære og politiske organisationer (NGOer, EU eller andre mellemstatslige organisationer) eller private eller offentlige virksomheder.

På vores LinkedIn side kan du møde mange nuværende og tidligere LISE studerende.

På baggrund af en analyse af 108 bachelorer har Studienævnet udarbejdet en analyse af deres valg af kandidatuddannelse (Life after LISE

At the heart of any job with the United Nations, lies a deep understanding of international relations and cultural diversity. Mastering these elements both theoretically and in practice is the key to success not just in your career but also in your personal development in any international organization. LISE gave me the theoretical foundation to thrive in my job in the UN, where I am in daily contact with state as well as non-state actors, and have colleagues from all over the world.

Frederikke Bruhn Johnsen, Special Assistant, United Nations, Graduate 2018

  Mange tager deres kandidatuddannelse på et udenlandsk universitet. Blandt disse studerende tager de fleste en kandidatuddannelse inden for international politik, international udvikling eller interkulturel kommunikation.

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt Optagelsesvejledning

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

  Kontakt og studievejledning