Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sprog og internationale studier, engelsk, Bachelor

Sprog og internationale studier, engelsk

Sprog og internationale studier, engelsk

Det globale miljø kræver i dag en interdisciplinær viden om politik, historie, kultur og engelsk sprog.

At forstå metoder indenfor statskundskab, kulturanalyse, historie, sociologi og interkulturel kommunikation og samtidig have et højt niveau af engelskkundskaber er essentielt for mange job i det offentlige så vel som i det private.

Sprog og internationale studier, engelsk, ved Aalborg Universitet (AAU) forbereder dig på at blive en informeret og etisk aktør i relation til en række globale problemstillinger og giver dig muligheden for at arbejde på engelsk gennem alle uddannelsens semestre.

Uddannelsen forbereder dig på at kunne forsætte din uddannelse indenfor en række af kandidatprogrammer ved AAU, i Europa og Skandinavien eller andre steder verden over.  Du vil både kunne søge ind på uddannelser med fokus på international kultur og kommunikation og på uddannelser med fokus på udvikling, internationale relationer og regionale studier.

 

studieordning for engelsk sprog og internationale studier 2020

Du får viden om

  • Nutidige sociale og politiske diskurser
  • Internationale relationers historie
  • I det 20. og 21. århundrede - interkulturel kommunikation
  • Engelsksproglig kommunikation - internationale organisationer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020