AAU logo

Economics and Business Administration, Bachelor

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra 2019

Denne uddannelse er sat i bero, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser i stedet. Se relaterede uddannelser inden for:

Economics and Business Administration

Economics and Business Administration

Economics and Business Administration giver dig viden og de ​​nødvendige kompetencer til at forstå virksomhedsledelse på nationalt og globalt plan. Uddannelsen er struktureret til at afspejle det dynamiske samspil mellem erhvervsliv/økonomi og bæredygtig virksomhedsvækst og social udvikling.

Economics and Business Administration har fokus på ændringerne i det nationale og globale økonomiske, kommercielle og finansielle miljø. Vi stræber efter at sikre, at uddannelsen reflekterer erhvervslivets aktuelle dynamik og opfylder de studerendes behov.

Economics and Business Administration er en international 3-årig bacheloruddannelse, hvor undervisningen foregår på engelsk, og der vil være både danske og udenlandske studerende.

  • Varighed: 3 år
  • Start: September
  • Antal studiepladser: 120
  • ECTS points: 180

Samarbejde med erhvervslivet

Uddannelsens stærke bånd til erhvervslivet betyder, at de akademiske studier kombineres med en praktisk vinkel. De projekter, som du laver i løbet af uddannelsen tager udgangspunkt i problembaseret læring. Det betyder, at den studerende skal identificere virkelige problemer i virksomheder og anvende en tværfaglig tilgang for at løse dem. Blandt andet skal du på 5. semester lave et virksomhedsprojekt med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Du får viden om

  • Erhvervsøkonomi
  • Innovation
  • Ledelse
  • Internationalisering

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu