Arkitektur og design

Bachelor

Arkitektur og design

Arkitektur & Design er for dig, der har lyst til at kombinere design og kreativitet med ingeniørfaglig viden. På uddannelsen lærer du at skabe alt fra bygningsværker og byrum til digitale systemer og brugsgenstande.

Få kendskab til

Arkitektur, form og teknik – modelleringsteknik og renderingsmetoder
Industrielt design og produktudvikling
Urban design, byens rum og bygninger

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Arkitektur og design

Arkitektur & Design er for dig, der har lyst til at kombinere design og kreativitet med ingeniørfaglig viden. På uddannelsen lærer du at skabe alt fra bygningsværker og byrum til digitale systemer og brugsgenstande.

Få kendskab til

Arkitektur, form og teknik – modelleringsteknik og renderingsmetoder
Industrielt design og produktudvikling
Urban design, byens rum og bygninger

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Drømmer du om at designe virksomheder, om at bygge koncerthuse eller designe den næste energivenlige bolig? Eller er det dig, der gør fremtidens byer og pladser til steder, hvor mennesker trives og har lyst til at være? Så er bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design lige noget for dig! 

Hos os får du en ingeniørfaglig uddannelse, hvor du både er kreativ og lærer at koble form og æstetik med teknologi og teknik. Du lærer at arbejde i krydsfeltet mellem traditionel arkitektur- og designkunst og ingeniørfaget. Det giver dig en teknisk stærk faglig profil og viden om, hvordan du skaber og designer alt fra bygningsværker og bydele til digitale systemer og brugsgenstande.  
 
Du arbejder også med, hvordan vi gør fremtidens bygninger, byer og brugsgenstande mere bæredygtige. Du lærer blandt andet om cirkulære principper – fx hvordan vi genanvender byggematerialer, og om hvordan vi designer produkter, der holder og ikke bare havner i skraldespanden efter et par år. 
 
Bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design er et 3-årigt forløb. Hvis du ønsker en civilingeniørtitel indenfor et af områderne, kan du herefter læse en 2-årig kandidatuddannelse i enten Arkitektur, Industrielt Design eller Urban Design. Du er i gode hænder - Aalborg Universitet er for femte år i træk det bedste universitet i Europa inden for ingeniørvidenskab.   

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Generelt om studiets indhold

På uddannelsen bliver du både undervist og skal selv arbejde med projekter - enten alene eller i en gruppe. Hvert semester bliver du og din gruppe stillet overfor nye og spændende opgaver, som I skal løse i fællesskab på den mest kreative måde. I bliver vejledt undervejs af en eller flere vejledere fra studiet. 
 
Samtidig følger du kurser, der hænger sammen med de kreative og tekniske dele af projekterne, fx: 

 • teknisk tegning og perspektivtegning
 • 3D-modellering
 • fremstillingsprocesser
 • tektonik
 • programmering 

Derudover følger du kurser i, hvordan du bedst kan organisere dit og gruppens projektarbejde. Her får du inspiration fra både undervisere fra Arkitektur og Design, universitetets andre uddannelser, arkitekter og designere fra kendte danske og udenlandske tegnestuer og fra relevante fagfolk fra erhvervslivet. 
 
Bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design er en internationalt orienteret uddannelse, og i løbet studiet får du mulighed for at deltage i en række studieture, hvor du kan opleve og lære, hvordan arkitektur og design er udviklet i andre kulturer. 
 
Din specialisering begynder allerede efter første år, og det betyder, at du kan dygtiggøre dig inden for dit felt meget tidligt i forløbet. Du kan vælge at læse en specialisering i Arkitektur og Urban Design eller i Industrielt design. Dette giver gode jobmuligheder, både herhjemme og i udlandet. 

Semesteroversigt

Specialiseringer

Specialisering i Arkitektur og Urban Design

Specialiseringen i Arkitektur og Urban Design giver dig en bred faglighed inden for arkitektur og bydesign. Den brede tilgang giver dig grundlaget for at vælge en kandidat inden for Arkitektur, Urban Design eller lignende efter din bachelor.  

Specialiseringen kobler det bedste fra både arkitektur- og ingeniørkunst, og du får en uddannelse, der ligger i mellemrummet mellem de traditionelle danske arkitektuddannelser og bygnings-ingeniøruddannelser.  

Specialisering i Industrielt Design 

I specialiseringen i Industrielt Design lærer du, hvordan produkter bliver konstrueret, formet, og hvilke funktioner de har. Du får også indsigt i, hvordan vi lettere kan producere og bruge produkter.

Specialiseringen er en bred uddannelse, som gør dig i stand til at designe en lang række forskellige produkter. Kombinationen af ingeniør- og designfaget og det tætte samarbejde med virksomheder i projektarbejdet giver dig en stærk profil indenfor Industrielt Design. 

Kandidatuddannelse - hvilke muligheder har du?

Med en bacheloruddannelse i Arkitektur og Design kan du fortsætte din specialisering og vælge en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør i enten Arkitektur, Industrielt Design eller Urban Design.

 • Arkitektur

  Under kandidatuddannelsen i Arkitektur lærer du at udvikle koncepter, modne projekter og projektere offentlige og private bygninger. Du bruger moderne teknologiske hjælpemidler til at udvikle tidssvarende og bæredygtig arkitektur. Vores samarbejde med Utzon Centret i Aalborg og andre institutioner giver uddannelsen en stærk international profil, som giver dig et godt netværk allerede under uddannelsen.

 • Industrielt Design

  På kandidatuddannelsen i Industrielt Design lærer du at skabe konceptdesign og at konstruere og produktudvikle fysiske og virtuelle produkter gennem moderne integrerede designprocesser. Mange af studiets projekter sker i samarbejde med virksomheder, som efterspørger design-ingeniørens evne til at samle trådene i designprocessen. Det kan du tage med i dit arbejdsliv efter studiet.

 • Urbant Design

  Du kan vælge to specialiseringer på kandidatuddannelsen i Urban Design, enten Urban Arkitektur eller Mobilitet og Bystudier. På specialiseringen i Urban Arkitektur uddanner du dig til by-designer, og du kommer til at arbejde med design af byen og byens rum, fra bygningsdetaljer på bygninger til strukturer og systemer. Uddannelsen har desuden fokus på at designe byer for, til og med mennesker. Specialiseringen i Mobilitet og Urbane Studier uddanner dig til at beskæftige dig med samfundsmæssige mobilitetsudfordringer, der vedrører alle mennesker. Vi beskæftiger os ikke alene med grøn og smart transport og åbne byrum. Vi lærer dig også at være opmærksom på sociale strukturer, og hvordan de påvirker by og mobilitet.

 • Andre kandidatmuligheder

  En bachelor i Arkitektur og Design giver dig også mulighed for at vælge andre relevante kandidatuddannelser - enten på Aalborg Universitet eller på en anden uddannelsesinstitution. 

Job & karriere

Kandidatuddannelserne i Arkitektur, Urban Design og Industrielt Design på Aalborg Universitet giver dig færdigheder som kreativitet, teknik og teamwork.

Alle tre kandidatstudier har tæt kontakt og samarbejde med virksomheder, organisationer og institutioner, som du også får mulighed for at samarbejde med om konkrete projekter. Det gavner både dine studier, dit projektarbejde – og dine fremtidige karrieremuligheder.  
 
Den tidlige specialisering allerede på bachelorniveau giver gode karrieremuligheder både Danmark og internationalt. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvor kan du få job?  

Dine jobmuligheder afhænger af din efterfølgende specialisering. 

Arkitektur

Du bliver uddannet til at visualisere interessante og funktionelle rum og bygninger. Du får et skarpt blik for sammenhængen mellem rum og konstruktion og de æstetiske muligheder i de tekniske løsninger, der er nødvendige for, at mennesker kan bruge, leve og have det godt i et rum. Kombinationen af arkitektens designekspertise og ingeniørens professionalisme gør dig kvalificeret til jobs inden for:  

 • private arkitektvirksomheder
 • rådgivende ingeniørvirksomheder
 • offentlige institutioner
 • iværksættermiljøet
 • forskning og undervisning. 

Urban design 

Overalt er der brug for urbane designere, der kan arbejde med organisering af bygge-udvikling og omdannelse af byrum for at give byboere oplevelser og spændende og nye byområder at færdes i. Kandidater fra Urban Design kan for eksempel få job her:

 • private arkitekter og byplanfaglige tegnestuer
 • offentlige sektorer med fokus på byplanlægning i praksis, fx 
  kommune og region
 • rådgivende ingeniørvirksomheder. 

Industrielt design

Kombinationen af designfærdigheder, ingeniørfaglighed og indsigt i virksomhedsdrift giver dig mulighed for at arbejde inden for forskellige industrier og professioner internationalt. Kandidater i Industrielt Design arbejder blandt andet som: 

 • design-ingeniør
 • industriel designer
 • service-designer
 • konceptudvikler
 • produktudvikler
 • produktdesigner
 • portfolio manager
 • teknisk produktudvikler
 • product manager
 • R&D project manager 

Udlandsophold

Et udenlandsophold udvider din horisont og forbereder dig til en karriere i en globaliseret verden, hvor fx produkter udvikles i Danmark, produceres i Kina og afsættes i Brasilien. For at forberede dig på job her og i udlandet tilbyder bacheloruddannelsen på Arkitektur og Design studieture i Danmark og Europa. 
 
For at sikre dig en uddannelse, der matcher netop dine ønsker, har Arkitektur og Design indgået udvekslingsaftaler med andre universiteter og uddannelsesinstitutioner i hele verden. Det betyder, at du har rig mulighed for et ophold i udlandet, hvis du ønsker det. 

Studiets vejledere

Daniel Hermansen
Nicolai Hou
Bolette Henneberg
Daniel Hermansen
Nicolai Hou
Bolette Henneberg

Brug for et godt råd? Kontakt studievejledningen.

Uddannelserne inden for Arkitektur og Design har studievejledere, som selv er studerende. De kan blandt andet vejlede om indholdet og arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

Studievejledningen, Arkitektur og Design
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, 4. sal rum 4.424
Telefon: +45 9940 9930
E-mail: ad-studievejl@create.aau.dk

Træffetid

Onsdag kl. 11.00-12.00
Ønsker du at mødes med os på andre tidspunkter, kan du kontakte os på email.

Optagelse og adgangskrav

Hvem kan søge optagelse?

Kvote 2

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev