Spring til indhold

Artikel

Robotter som hospitalsmedarbejdere

Lagt online: 03.11.2023

De danske regioner optimerer dele af de danske hospitaler ved at opføre 16 såkaldte supersygehuse, et af dem i Aalborg Øst, NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital). Målet er at forbedre og tilbyde mere sammenhængende patientforløb, højne effektiviteten og forbedre kvaliteten af sundhedsydelser.

Kort beskrivelse af aktiviteten: De danske regioner optimerer dele af de danske hospitaler ved at opføre 16 såkaldte supersygehuse, et af dem i Aalborg Øst, NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital. Målet er at forbedre og tilbyde mere sammenhængende patientforløb, højne effektiviteten og forbedre kvaliteten af sundhedsydelser. Med supersygehusene banes vejen for fremtidens sundhedsvæsen, hvor teknologi kommer til at spille en nøglerolle – her er den teknologiske infrastruktur tænkt ind fra begyndelsen, til dels baseret på antagelser om, hvordan mennesker og teknologi vil samarbejde i fremtiden. I den sammenhæng, spiller logistik en central rolle. For at understøtte logistikprocesserne på supersygehusene anvendes mobile robotter til transport af medicin, prøver, linned, tallerkener osv. – og NAU bliver et af de mest fremadskuende hospitaler i verden når det kommer til brugen af logistikrobotter, operationsrobotter og robotter til rehabilitering. Men er samarbejdet mellem mennesker og robotter så ligetil? Og er det virkeligt så let at implementere så meget ny teknologi på et sted, uden at det vil skabe udfordringer?

Karakter af besøgets indhold: Workshoppen er centreret omkring brugen af logistikrobotter på danske hospitaler og de nødvendige kompetencer og viden, der kræves for at implementere og udnytte disse teknologier effektivt. Deltagerne vil blive opfordret til at reflektere over nuværende anvendelse af logistikrobotter og diskutere, hvilke kompetencer der er centrale for at optimere deres brug. Oplægsholderne vil give faglige input omkring betydningen af robotteknologi inden for sundhedssektoren og de strategier, der kan styrke hospitalets logistiske effektivitet. På workshoppen arbejdes der med en systematisk gennemgang af nuværende robotteknologipraksisser og ud fra idealer om at skabe en hospitalsservice, der kan håndtere logistik sikkert, effektivt og ansvarligt med teknologiens hjælp.

Faglig relevans: Teknologi, Samfundsfag, Design

Nøgleord: Bæredygtighed, design, teknologi, samfundsudvikling,

Forventet niveau: 2.g og 3.g

Forberedelse: Som udgangspunkt behøves ingen forberedelse. Men kan tilpasses til den enkelte ved fx at læse/arbejde med baggrundsmateriale og/eller se relevante film.

Udbytte: De studerende vil opnå dybdegående kendskab til robotteknologi og lære, hvordan teknologi kan implementeres og integreres i den nuværende praksis. De vil ligeledes tilegne sig erfaring i at forholde sig kritisk til teknologier, der endnu ikke er bredt erfaret, og forstå de begrænsninger det indebærer. Endeligt vil de studerende blive udstyret med evnen til kritisk at reflektere over teknologiens rolle i nutidens samfund samt de kulturelle, værdimæssige og praktiske overvejelser, det involverer.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag/hel dag – kan evt. følges op med debat om opgaver, som eleverne laver med udgangspunkt i besøget.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymansieportalen@adm.aau.dk – Ph.D. Kristina Tornbjerg Eriksen – Techno-Anthropology and Participation