Spring til indhold

Artikel

Design af en bæredygtig by

Lagt online: 03.11.2023

Design af byer sker ikke på samme måde som design af et konkret produkt. Byer er et sammensurium af forskellige elementer, praksisser og interesser, og derfor designes byer ofte også løbende over tid.

Kort beskrivelse af aktiviteten: Design af byer sker ikke på samme måde som design af et konkret produkt. Byer er et sammensurium af forskellige elementer, praksisser og interesser, og derfor designes byer ofte også løbende over tid. Byen er altid under udvikling og tilpasning. Med FN’s Verdensmål er der kommet et øget fokus på udvikling af bæredygtige byer, der tager hensyn til menneskers sundhed, vandhåndtering og energi, sociale vilkår, demokrati og fællesskaber. Det stiller endnu større krav til vores udvikling af byerne. Men hvilke byggeklodser designer vi egentlig byerne med og hvordan kan vi bruge dem til at gøre byerne mere bæredygtige?

På denne workshop får eleverne et unikt indblik i hvad en by består af – både materielt, socialt og kulturelt – og hvordan forskellige byggeklodser kan bringes i spil for at fremme mere bæredygtige byer. Oplægsholderne forsker i bæredygtig byudvikling og forstår om nogen de komplekse planlægningsprocesser, som det involverer.

Karakter af besøgets indhold: Workshoppen er bygget op omkring byudvikling af et udvalgt område, hvor eleverne skal udføre en digital stedsanalyse af området og diskutere muligheder for at gøre det mere bæredygtigt. Oplægsholderne kommer med faglige input til hvad den bæredygtige by er og hvilke byggeklodser byplanlæggeren typisk har til at kunne designe sådan en by. Der arbejdes på workshoppen med nogle primære by-materialiteter i form af bygninger, veje, natur og vandhåndtering, og arbe­jdes ud fra bæredygtige idealer om at fremme bæredygtig mobilitet og styrkede fællesskaber.

Faglig relevans: Teknologi, Samfundsfag, Design,

Nøgleord: Bæredygtighed, design, teknologi, samfundsudvikling, byplanlægning

Forventet niveau: 2.g og 3.g

Forberedelse: Som udgangspunkt behøves ingen forberedelse. Men kan tilpasses til den enkelte ved fx at læse/arbejde med baggrundsmateriale og/eller se relevante film.

Udbytte: De studerende vil få en forståelse for den kompleksitet der indgår når et byrum skal designes eller fornyes. Igennem workshoppens øvelser vil der skabes en forståelse for hvorledes kulturelle, sociale, politiske og fysiske faktorer spiller ind når vi designer fremtidens byer.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag/hel dag – kan evt. følges op med debat om opgaver, som eleverne laver med udgangspunkt i besøget.

Mødested: Aftales med kontaktperson. Kan afholdes på campus i Aalborg eller København

Kontaktperson: gymansieportalen@adm.aau.dk – Associate Professor Maj-Britt Quitzau – Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling