Spring til indhold
ForsideSamarbejdeTilbud til gymnasierAAU PlaySprog, kultur og historie

AAU Play - Sprog, kultur og historie

Her kan du finde korte videoforelæsninger, som relaterer sig til "Sprog, kultur og historie". Forelæsningerne er præsenteret af forskere fra AAU. Til hver video findes et opgavesæt, som kan downloades og bruges i undervisningen.

Forelæsning om "Unges udvikling og talent i fokus i stærke læringsmiljøer", Aalborg Universitet, AAU Play

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Jakob Nørlem fra Aalborg Universitet vil i denne korte videoforelæsning fortælle om unges udvikling og talent i fokus i stærke læringsmiljøer. Mere specifikt handler forelæsningen om forskningen i talentmiljøer og hvad unge mennesker og dem der arbejder med de unge, kan gøre for at understøtte frisættelse af potentiale. I vil via denne forelæsning kunne diskutere dels hvad talent er! Dels hvordan I frisætter jeres potentiale sammen i fællesskab på tværs.

Har relevans for fagene:

Filosofi, Kulturforståelse, Idræt, Psykologi, Samfundsfag

Opgaver:

Hent opgavesæt