Spring til indhold

Evalueringer og planer for evalueringer

Al undervisning på universitetets uddannelser skal evalueres af de studerende. Dette indbefatter evaluering af studiestarten, studieaktiviteter, hele uddannelsesforløbet samt studiemiljøet.

Studerende i klasselokale

Evalueringer og planer for evalueringer

Al undervisning på universitetets uddannelser skal evalueres af de studerende. Dette indbefatter evaluering af studiestarten, studieaktiviteter, hele uddannelsesforløbet samt studiemiljøet.

Studerende i klasselokale

Evaluering af studiestarten

Den tidlige studiestart evalueres årligt for nye studerende på 1. semester for professionsbachelor- (PBA), bachelor- (BA) og kandidatuddannelserne (KA). For kandidatuddannelserne er det institutterne selv, der fastlægger egen plan for evalueringen, mens evalueringen for de øvrige uddannelser fra efteråret 2022 er gennemført ud fra en fælles AAU-model. Resultaterne af denne evaluering ses nedenfor for BA- og PBA studerende.

Se institutionsrapport med resultater fra evaluering af studiestarten 2022 for BA - og PBA studerende. 

Evaluering af studieaktiviteter og studiemiljø

I nedenstående kan du finde institutternes evalueringer og planer for evalueringer.