AAU logo

Aalborg Universitets Studienævn

AAU's studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende. Studienævnet er ansvarligt for en eller flere uddannelser, og er placeret som en del af et institut. Der kan være et eller flere studienævn tilknyttet et institut.

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Studienævn på Institut for Arkitektur og medieteknologi

Studieleder: Nis Ovesen

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Architecture, Design and Media Technology

Studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Byggeri og Anlæg

Studieleder: Thomas Ruby Bentzen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Civil Engineering

studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Datalogi

Studieleder: Uffe Kjærulff

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Computer Science

studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for elektroniske systemer

Studieleder: Ove Andersen

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Electronic Systems

studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Energiteknik

Studieleder: Birgitte Bak-Jensen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Energy Technology

studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Kemi og Biovidenskab

Studieleder: Niels T. Eriksen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Chemistry and Bioscience

studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Kommunikation og Psykologi

Studienævn på Institut for Kultur og Globale Studier

Studienævn på Institut for Læring og Filosofi

Studieleder: Nikolaj Stegeager

Fakultet: Humanistisk og samfundsvidenskabelig (TVÆRFAKULTÆRT INSTITUT)
Engelsk titel: Department of Learning and Philosophy

Studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Matematiske fag

Studieleder: Morten Grud Rasmussen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Mathematical Sciences

studienævn

  • Studienævn for Matematiske fag


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Materialer og Produktion

Studieleder: Jens Henrik Andreasen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Materials and Production

studienævn

  • Studienævn for Materialer og Produktion


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Studieleder: Mette Dencker Johansen

Fakultet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Health Science and Technology

studienævn

Studienævn på Institut for Planlægning

Studienævn på Institut for Statskundskab

Studienævn på Institut for Økonomi og Ledelse

Studieledere: Erling Jensen og Lars Krull

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: Department of Business and Management

studienævn


Instituttets hjemmeside

 

Studienævn på Juridisk Institut

Studieleder: Liselotte Madsen

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: Department of Law

studienævnInstituttets hjemmeside

Studienævn på Statens Byggeforskningsinstitut

Studieleder: Anne Kathrine Frandsen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: The Danish Building Research Institute (SBi)

studienævn

  • Studienævn for Byggeri og BoligInstituttets hjemmeside