AAU logo

Rektors side

Per Michael Johansen

Per Michael Johansen

Aalborg Universitets rektor Per Michael Johansen har stået i spidsen for universitetet siden 1. maj 2014.
Rektors opgave er blandt andet at udtale sig på vegne af universitetet, og denne side samler rektors udtalelser på AAU's hjemmeside, på twitter og ved særlige arrangementer.

Kontakt

Rektor Per Michael Johansen
Telefon: (+45) 9940 9501
Email: rektor@aau.dk
Adresse: Fredrik Bajers Vej 5, rum 208
9220 Aalborg Ø

Rektoratsekretær Eva Hansen
Telefon: (+45) 9940 9500
Email: evha@adm.aau.dk

Rektoratets rådgiver Bo Jeppesen
Telefon: (+45) 6140 4061
Email: boje@adm.aau.dk

Rektors opgaver på AAU

Rektor Per Michael Johansen varetager den daglige ledelse af Aalborg Universitet inden for de rammer, som AAU-bestyrelsen har fastsat.

 • Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom og træffer afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre
 • Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den ørige øverste ledelse (prorektor og universitetsdirektør) til bestyrelsen, og han ansætter og afskediger lederne af hovedområderne i øvrigt, dvs. en dekan for hvert videnskabeligt hovedområde, en direktør for Statens Byggeforskningsinstitut samt en overbibliotekar som leder af universitetsbiblioteket
 • Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet.
 • Rektor fastlægger i øvrigt retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer
 • Rektor udtaler sig på vegne af universitetet

Medlemskab af råd og nævn

 • 2016 - Formand for Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
 • 2016 - Formand for NUS - Nordisk Universitetssamarbejde
 • 2015 - Næstformand for Rektorkollegiet, Danske Universiteter
 • 2015 - Medlem af Forretningsudvalget Danmark-Amerika Fondet
 • 2015 - Bestyrelsesmedlem, Force Technology
 • 2014 - Bestyrelsesmedlem, European Consortium of Innovative Universities
 • 2014 - Bestyrelsesmedlem, Danmark-Amerika Fondet
 • 2014 - Bestyrelsesmedlem, Utzon Fonden
 • 2014 - Medlem af Aalborg Erhvervsråd
 • 2014 - Medlem af formandskabet for Vækstforum Nordjylland
 • 2014 - Medlem af Rektorkollegiet, Danske Universiteter
 • 2014 - Medlem af Det Obelske Jubilæumskollegium
 • 2014 - Formand for Nordjysk Universitetsfond
   

Download billeder

 

Rektors tweets