Aalborg Universitets direktion

Aalborg Universitets (AAU) daglige ledelse varetages af rektoratet og universitetsdirektør, som udgør AAU's direktion sammen med dekanerne.

Aalborg Universitets direktion

Aalborg Universitets (AAU) daglige ledelse varetages af rektoratet og universitetsdirektør, som udgør AAU's direktion sammen med dekanerne.

Direktionens ansvarsområder

Direktionsmøder

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. Aalborg Universitets direktion, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: direktionssekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940