Forskning
Samarbejde

AAU Fælles Service

AAU Fælles Service er Aalborg Universitets administration, der som led i den daglige forvaltning servicerer AAU's ledelse, ansatte, studerende og samarbejdspartnere. 

Ledelse af AAU Fælles Service

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen har ansvaret for, at AAU Fælles Service fungerer som en kompetent serviceorganisation til understøttelse af universitetets ledelse, ansatte og studerende, samt at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for universitetet, efterleves. Lederne i den administrative ledergruppe hjælper universitetsdirektøren med denne opgave.
 

læs mere om ledergruppen for aau fælles service på AAU Update

Om AAU Fælles Service

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940