AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Optag på Aalborg Universitet

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 972 868 866 789 764
SAMF 1.237 1.226 1.335 1.334 1.293
SUND 406 394 411 378 403
ENGINEERING 711 813 809 788 747
TECH 1.166 1.074 1.151 1.157 1.106
TOTAL 4.492 4.375 4.572 4.446 4.313

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium.

Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 1.215 1.204 1.143 1.183 1.083
SAMF 1.397 1.557 1.619 1.596 1.408
SUND 447 509 573 584 623
ENGINEERING 779 801 834 775 726
TECH 1.306 1.279 1.328 1.283 1.072
TOTAL 5.144 5.350 5.497 5.421 4.912

Direkte optag

Det direkte optag er en opgørelse af optaget på Aalborg Universitet udenom Den Koordinerede Tilmelding.

Det består af studerende der overflytter fra en anden dansk eller udenlandsk institution samt gæste-studerende og genstartere.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 687 546 538 596 554
SAMF 684 639 674 596 493
SUND 121 113 119 125 114
ENGINEERING 441 289 487 424 430
TECH 385 475 484 473 372
TOTAL 2.318 2.062 2.302 2.214 1.963

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget på de forskellige fakulteter ved Aalborg Universitet. Der skelnes mellem to typer af indgang til kandidatuddannelserne: Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet. Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

HUM
  2014 2015 2016 2017 2018
INTERN 408 433 524 431 380
EKSTERN 627 476 462 522 516
TOTAL 1.035 909 986 953 896

 

SAMF
  2014 2015 2016 2017 2018
INTERN 528 550 617 654 596
EKSTERN 567 531 571 557 494
TOTAL 1.095 1.081 1.188 1.211 1.090

 

SUND
  2014 2015 2016 2017 2018
INTERN 151 191 184 215 203
EKSTERN 118 104 114 118 108
TOTAL 269 295 298 333 311

 

TECH
  2014 2015 2016 2017 2018
INTERN 355 435 423 419 483
EKSTERN 306 360 362 335 317
TOTAL 661 795 785 754 800

 

ENGINEERING
  2014 2015 2016 2017 2018
INTERN 250 215 278 310 319
EKSTERN 468 364 411 370 371
TOTAL 718 579 689 680 690

 

AAU TOTAL
  2014 2015 2016 2017 2018
INTERN 1.692 1.824 2.026 2.029 1.981
EKSTERN 2.086 1.835 1.920 1.902 1.806
TOTAL 3.778 3.659 3.946 3.931 3.787