Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Optag på Aalborg Universitet

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 896 823 824 776 782
SAMF 1.305 1.300 1.234 1.158 1.242
SUND 411 378 403 412 389
ENGINEERING 832 821 766 672 742
TECH 1.128 1.124 1.089 1.013 1.058
TOTAL 4.572 4.446 4.316 4.031 4.213

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium.

Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 1.204 1.143 1.224 1.135 1.055
SAMF 1.557 1.619 1.555 1.356 1.440
SUND 509 573 584 623 636
ENGINEERING 801 834 798 748 828
TECH 1.279 1.328 1.260 1.050 1.172
TOTAL 5.350 5.497 5.421 4.912 5.131

Direkte optag

Det direkte optag er en opgørelse af optaget på Aalborg Universitet udenom Den Koordinerede Tilmelding.

Det består af studerende der overflytter fra en anden dansk eller udenlandsk institution samt gæste-studerende og genstartere.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 538 597 552 538 405
SAMF 657 597 488 539 512
SUND 119 125 114 126 154
ENGINEERING 505 440 435 362 345
TECH 483 465 369 434 391
TOTAL 2.302 2.224 1.958 1.999 1.807

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget på de forskellige fakulteter ved Aalborg Universitet. Der skelnes mellem to typer af indgang til kandidatuddannelserne: Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet. Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

HUM
  2016 2017 2018 2019 2020
INTERN 524 431 381 373 376
EKSTERN 462 522 514 471 390
TOTAL 986 953 895 844 766

 

SAMF
  2016 2017 2018 2019 2020
INTERN 614 653 595 653 625
EKSTERN 557 531 496 507 551
TOTAL 1.171 1.184 1.091 1.160 1.176

 

SUND
  2016 2017 2018 2019 2020
INTERN 184 215 204 232 217
EKSTERN 114 118 108 105 149
TOTAL 298 333 312 337 366

 

TECH
  2016 2017 2018 2019 2020
INTERN 421 419 463 473 519
EKSTERN 397 368 310 372 328
TOTAL 818 787 773 845 847

 

ENGINEERING
  2016 2017 2018 2019 2020
INTERN 286 315 318 303 320
EKSTERN 424 383 373 301 298
TOTAL 710 698 691 604 618

 

AAU TOTAL
  2016 2017 2018 2019 2020
INTERN 2.029 2.033 1.961 2.034 2.057
EKSTERN 1.954 1.922 1.801 1.756 1.716
TOTAL 3.983 3.955 3.762 3.790 3.773