AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Optag på Aalborg Universitet

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 905 896 823 824 779
SAMF 1.189 1.305 1.300 1.234 1.155
SUND 394 411 378 403 412
ENGINEERING 813 809 788 748 648
TECH 1.074 1.151 1.157 1.107 1.037
TOTAL 4.375 4.572 4.446 4.316 4.031

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium.

Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 1.215 1.204 1.143 1.183 1.083
SAMF 1.397 1.557 1.619 1.596 1.408
SUND 447 509 573 584 623
ENGINEERING 779 801 834 775 726
TECH 1.306 1.279 1.328 1.283 1.072
TOTAL 5.144 5.350 5.497 5.421 4.912

Direkte optag

Det direkte optag er en opgørelse af optaget på Aalborg Universitet udenom Den Koordinerede Tilmelding.

Det består af studerende der overflytter fra en anden dansk eller udenlandsk institution samt gæste-studerende og genstartere.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 546 538 596 551 539
SAMF 639 674 596 489 530
SUND 113 119 125 114 126
ENGINEERING 289 487 424 433 363
TECH 475 484 473 371 436
TOTAL 2.062 2.302 2.214 1.958 1.994

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget på de forskellige fakulteter ved Aalborg Universitet. Der skelnes mellem to typer af indgang til kandidatuddannelserne: Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet. Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

HUM
  2015 2016 2017 2018 2019
INTERN 433 524 431 381 373
EKSTERN 475 462 522 514 473
TOTAL 908 986 953 895 846

 

SAMF
  2015 2016 2017 2018 2019
INTERN 547 614 653 595 653
EKSTERN 529 557 531 497 505
TOTAL 1.076 1.171 1.184 1.092 1.158

 

SUND
  2015 2016 2017 2018 2019
INTERN 191 184 215 204 232
EKSTERN 104 114 118 108 104
TOTAL 295 298 333 312 336

 

TECH
  2015 2016 2017 2018 2019
INTERN 435 426 422 465 482
EKSTERN 403 397 372 312 363
TOTAL 838 823 794 777 845

 

ENGINEERING
  2015 2016 2017 2018 2019
INTERN 218 281 312 316 294
EKSTERN 381 424 379 373 300
TOTAL 599 705 691 689 594

 

AAU TOTAL
  2015 2016 2017 2018 2019
INTERN 1.824 2.029 2.033 1.961 2.034
EKSTERN 1.824 1.954 1.922 1.804 1.745
TOTAL 3.716 3.983 3.955 3.765 3.779