AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Internationale studerende på AAU

Antallet af udenlandske studerende

Nedenfor ses det samlede antal af udenlandske studerende på Aalborg Universitet med udenlandsk statsborgerskab. Tallet omfatter ordinære uddannelser, deltidsuddannelser, gæstestuderende og adgangkursus.

Tallet opgøres pr. 1.oktober.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 582 543 560 562 624
SAMF 730 793 828 806 711
SUND 100 115 136 141 138
TECH 954 1.031 1.056 1.046 943
ENGINEERING 677 797 801 828 802
TOTAL 3.043 3.279 3.381 3.383 3.218

Antal af udenlandske studerende fordelt geografisk

Nedenfor ses det samlede antal af udenlandske studerende på Aalborg Universitet fordelt på landegrupper. Tallet omfatter ordinære uddannelser, deltidsuddannelser, gæstestuderende og adgangkursus.

Tallet er opgjort pr. 1.oktober.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
AFRIKA 145 140 138 128 140
ASIEN 292 316 329 311 320
AUSTRALIEN m.v. 16 12 12 9 11
MELLEMØSTEN 82 99 126 145 160
NORDAMERIKA 51 57 61 61 74
NORDEN (ekskl. DK) 372 382 430 440 398
VESTEUROPA 797 860 930 932 827
ØSTEUROPA 1.253 1.354 1.276 1.264 1.196
ØVRIGT AMERIKA 34 56 73 82 81
UOPLYST 1 3 6 11 11
TOTAL 3.043 3.279 3.381 3.383 3.218

Antal indgående/udgående studerende

Som en del af internationaliseringen af uddannelserne udveksler Aalborg Universitet studerende med udlandet.

Nedenfor ses det samlede antallet af ind- og udgående studerende. De indgående studerende kommer fra et udenlandsk universitet, og er indskrevet på Aalborg universitet som udvekslings- eller gæstestuderende.

De udgående studerende omfatter alle studerende indskrevet på Aalborg Universtitet, der har gennemført et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet, hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
INDGÅENDE 198 180 195 179 185
UDGÅENDE 823 658 903 681 723
TOTAL 1.021 838 1.098 860 908