Forskning
Samarbejde

Internationale studerende på AAU

Antallet af udenlandske studerende

Nedenfor ses det samlede antal af udenlandske studerende på Aalborg Universitet med udenlandsk statsborgerskab. Tallet omfatter ordinære uddannelser, deltidsuddannelser, gæstestuderende og adgangskursus.

Tallet opgøres pr. 1.oktober.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 555 592 631 582 500
SAMF 817 799 705 595 595
SUND 144 150 138 121 121
TECH 1.074 1.079 947 875 858
ENGINEERING 802 864 813 745 634
TOTAL 3.392 3.484 3.234 2.918 2.708

Antal af udenlandske studerende fordelt geografisk

Nedenfor ses det samlede antal af udenlandske studerende på Aalborg Universitet fordelt på landegrupper. Tallet omfatter ordinære uddannelser, deltidsuddannelser, gæstestuderende og adgangskursus.

Tallet er opgjort pr. 1.oktober.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
AFRIKA 133 127 140 123 118
ASIEN 321 331 320 329 363
AUSTRALIEN m.v. 10 9 11 4 I/T
MELLEMØSTEN 132 154 163 151 165
NORDAMERIKA 58 68 75 63 63
NORDEN (ekskl. DK) 430 463 403 347 325
VESTEUROPA 938 952 830 770 733
ØSTEUROPA 1.295 1.283 1.200 1.056 873
ØVRIGT AMERIKA 69 87 81 66 54
UOPLYST/GDPR 6 10 11 9 14
TOTAL 3.392 3.484 3.234 2.918 2.708

Antal indgående/udgående studerende

Som en del af internationaliseringen af uddannelserne udveksler Aalborg Universitet studerende med udlandet.

Nedenfor ses det samlede antallet af ind- og udgående studerende. De indgående studerende kommer fra et udenlandsk universitet, og er indskrevet på Aalborg Universitet som udvekslings- eller gæstestuderende.

De udgående studerende omfatter alle studerende indskrevet på Aalborg Universitet, der har gennemført et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet, hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
INDGÅENDE 195 179 185 200 158
UDGÅENDE 903 681 723 608 350
TOTAL 1.098 860 908 808 508