Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Internationale studerende på AAU

Antallet af udenlandske studerende

Nedenfor ses det samlede antal af udenlandske studerende på Aalborg Universitet med udenlandsk statsborgerskab. Tallet omfatter ordinære uddannelser, deltidsuddannelser, gæstestuderende og adgangskursus.

Tallet opgøres pr. 1.oktober.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 555 592 631 582 500
SAMF 817 799 705 595 595
SUND 144 150 138 121 121
TECH 1.074 1.079 947 875 858
ENGINEERING 802 864 813 745 634
TOTAL 3.392 3.484 3.234 2.918 2.708

Antal af udenlandske studerende fordelt geografisk

Nedenfor ses det samlede antal af udenlandske studerende på Aalborg Universitet fordelt på landegrupper. Tallet omfatter ordinære uddannelser, deltidsuddannelser, gæstestuderende og adgangkursus.

Tallet er opgjort pr. 1.oktober.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
AFRIKA 140 133 127 140 123
ASIEN 312 321 331 320 329
AUSTRALIEN m.v. 11 10 9 11 4
MELLEMØSTEN 107 132 154 163 151
NORDAMERIKA 57 58 68 75 63
NORDEN (ekskl. DK) 386 430 463 403 347
VESTEUROPA 859 938 952 830 770
ØSTEUROPA 1.358 1.295 1.283 1.200 1.056
ØVRIGT AMERIKA 56 69 87 81 66
UOPLYST 3 6 10 11 9
TOTAL 3.289 3.392 3.484 3.234 2.918

Antal indgående/udgående studerende

Som en del af internationaliseringen af uddannelserne udveksler Aalborg Universitet studerende med udlandet.

Nedenfor ses det samlede antallet af ind- og udgående studerende. De indgående studerende kommer fra et udenlandsk universitet, og er indskrevet på Aalborg universitet som udvekslings- eller gæstestuderende.

De udgående studerende omfatter alle studerende indskrevet på Aalborg Universtitet, der har gennemført et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet, hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
INDGÅENDE 180 195 179 185 200
UDGÅENDE 658 903 681 723 608
TOTAL 838 1.098 860 908 808