AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dimittender fra AAU

Bachelordimittender

Bachelordimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en bacheloruddannelse normeret til 3 års fuldtidsstudier. For professionsbachelorerne er den normerede studietid 3,5 års fuldtidsstudier.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Universitetsbachelorer
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 692 750 618 558 574
SAMF 685 762 767 791 768
SUND 259 252 264 251 266
ENGINEERING 238 310 336 342 339
TECH 613 639 599 657 633
TOTAL 2.487 2.713 2.584 2.599 2.580
  Professionsbachelorer
  2015 2016 2017 2018 2019
SAMF 114 162 210 118 133
ENGINEERING 49 50 69 83 79
TECH 7 5 6 5 5
TOTAL 170 217 285 206 217

Kandidatdimittender

Kandidatdimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en kandidatuddannelse normeret til typisk 2 års fuldtidsstudier.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Kandidater
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 767 892 779 840 819
SAMF 777 945 942 1.011 1.036
SUND 138 212 259 251 292
ENGINEERING 500 604 495 681 518
TECH 483 598 714 680 641
TOTAL 2.665 3.251 3.189 3.400 3.370