Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dimittender fra AAU

Bachelordimittender

Bachelordimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en bacheloruddannelse normeret til 3 års fuldtidsstudier. For professionsbachelorerne er den normerede studietid 3,5 års fuldtidsstudier.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Universitetsbachelorer
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 750 618 558 574 591
SAMF 762 767 791 769 738
SUND 252 264 251 266 249
ENGINEERING 329 350 355 360 372
TECH 620 585 645 612 711
TOTAL 2.713 2.584 2.600 2.581 2.661
  Professionsbachelorer
  2016 2017 2018 2019 2020
SAMF 162 210 118 133 117
ENGINEERING 50 69 83 79 80
TECH 5 6 5 5 5
TOTAL 217 285 206 217 202

Kandidatdimittender

Kandidatdimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en kandidatuddannelse normeret til typisk 2 års fuldtidsstudier. Medicinuddannelsen på SUND er treårig.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Kandidater
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 892 779 840 821 798
SAMF 945 943 1.011 1.042 883
SUND 212 259 251 292 270
ENGINEERING 611 499 620 586 598
TECH 591 710 678 640 634
TOTAL 3.251 3.190 3.400 3.381 3.183