AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dimittender fra AAU

Bachelordimittender

Bachelordimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en bacheloruddannelse normeret til 3 års fuldtidsstudier. For professionsbachelorerne er den normerede studietid 3,5 års fuldtidsstudier.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Universitetsbachelorer
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 638 692 750 601 527
SAMF 645 685 762 784 815
SUND 202 259 252 264 251
ENGINEERING 243 238 310 335 342
TECH 492 613 639 599 657
TOTAL 2.220 2.487 2.713 2.583 2.592
  Professionsbachelorer
  2014 2015 2016 2017 2018
SAMF 102 114 162 210 118
ENGINEERING 39 49 50 69 83
TECH 7 7 5 6 5
TOTAL 148 170 217 285 206

Kandidatdimittender

Kandidatdimittender opgøres ud fra antallet af personer, der afslutter en kandidatuddannelse normeret til typisk 2 års fuldtidsstudier.

Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

Kandidater
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 644 767 892 779 827
SAMF 602 781 949 960 1.024
SUND 98 138 212 259 251
ENGINEERING 391 496 600 477 600
TECH 415 483 598 714 674
TOTAL 2.150 2.665 3.251 3.189 3.376