Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Deltidsuddannelser på AAU

Antal deltidsstuderende

Aalborg Universitet udbyder en række kompetencegivende efter- og videreuddannelser på videregående niveau. Uddannelserne er tilrettelagt på deltid, sådan at det er muligt at følge en uddannelse sideløbende med et fuldtidsarbejde. Efter- og videreuddannelserne er betalingsuddannelser, hvor deltagerne betaler et deltagergebyr.

Nedenfor ses antallet af betalende studerende opgjort pr. 15.oktober i det pågældende år.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 742 807 901 772 734
SAMF 1.780 1.856 1.902 1.830 1.857
SUND 165 137 114 93 107
TECH 104 146 104 98 76
ENGINEERING 191 164 164 168 162
TOTAL 2.980 3.107 3.183 2.958 2.932

Årselever på deltidsuddannelse

Nedenfor ses aktiviteten på deltidsuddannelserne (diplom- og masteruddannelser, enkeltfag m.v.) ved Aalborg Universitet udtrykt via antallet af årselever.

Ved 1 årselev forstås, at en eller flere studerende har betalt for 60 ECTS-point. Eksempelvis vil to studerende, der hver har betalt for 30 ECTS i løbet af året optræde som 1 årselev.

Tallet opgøres hvert år 15.oktober.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 171 179 207 174 169
SAMF 382 408 413 399 401
SUND 34 29 24 20 21
TECH 22 33 22 21 17
ENGINEERING 44 38 35 41 36
TOTAL 653 687 700 655 645

Personer med afsluttet deltidsuddannelse

Nedenfor ses antallet af personer der har afsluttet en master- eller diplomuddannelse på Aalborg Universitet.

Tallet opgøres hvert år medio oktober.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 117 98 101 118 121
SAMF 343 311 325 355 369
SUND 21 33 14 25 8
TECH 16 17 11 4 5
ENGINEERING 28 25 19 29 25
TOTAL 525 484 470 531 528