AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Deltidsuddannelser på AAU

Antal deltidsstuderende

Aalborg Universitet udbyder en række kompetencegivende efter- og videreuddannelser på videregående niveau. Uddannelserne er tilrettelagt på deltid, sådan at det er muligt at følge en uddannelse sideløbende med et fuldtidsarbejde. Efter- og videreuddannelserne er betalingsuddannelser, hvor deltagerne betaler et deltagergebyr.

Nedenfor ses antallet af betalende studerende opgjort pr. 15.oktober i det pågældende år.

 
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 549 495 477 490 493
SAMF 1.041 1.151 1.155 1.375 1.376
SUND 84 133 141 169 128
TECH 118 91 119 98 99
ENGINEERING 101 115 124 135 132
TOTAL 1.886 1.976 2.012 2.261 2.225

Årselever på deltidsuddannelse

Nedenfor ses aktiviteten på deltidsuddannelserne (diplom- og masteruddannelser) ved Aalborg Universitet udtrykt via antallet af årselever.

Ved 1 årselev forstås, at en eller flere studerende har betalt for 60 ECTS-point. Eksempelvis vil to studerende, der hver har betalt for 30 ECTS i løbet af året optræde som 1 årselev.

Tallet opgøres hvert år 15.oktober.

 
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 159 149 152 163 163
SAMF 324 384 373 409 390
SUND 19 28 37 39 34
TECH * 27 36 36 28
ENGINEERING * 33 34 36 37
TOTAL 558 621 631 683 653

*57 årselever på det gamle TEKNAT fakultet i 2012.

Personer med afsluttet deltidsuddannelse

Nedenfor ses antallet af personer der har afsluttet en master- eller diplomuddannalse på Aalborg Universitet.

Tallet opgøres hvert år medio oktober.

 
  2012 2013 2014 2015 2016
HUM 96 66 74 65 102
SAMF 229 256 337 291 349
SUND 22 12 12 36 21
TECH - 6 19 4 13
ENGINEERING - 15 20 32 19
TOTAL 380 355 462 428 504

*33 dimittender på det gamle TEKNAT fakultet i 2012