AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Deltidsuddannelser på AAU

Antal deltidsstuderende

Aalborg Universitet udbyder en række kompetencegivende efter- og videreuddannelser på videregående niveau. Uddannelserne er tilrettelagt på deltid, sådan at det er muligt at følge en uddannelse sideløbende med et fuldtidsarbejde. Efter- og videreuddannelserne er betalingsuddannelser, hvor deltagerne betaler et deltagergebyr.

Nedenfor ses antallet af betalende studerende opgjort pr. 15.oktober i det pågældende år.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 702 709 750 815 699
SAMF 1.894 1.813 1.914 1.989 1.904
SUND 192 165 137 114 93
TECH 155 127 158 130 105
ENGINEERING 168 169 153 137 160
TOTAL 3.110 2.980 3.107 3.183 2.958

Årselever på deltidsuddannelse

Nedenfor ses aktiviteten på deltidsuddannelserne (diplom- og masteruddannelser) ved Aalborg Universitet udtrykt via antallet af årselever.

Ved 1 årselev forstås, at en eller flere studerende har betalt for 60 ECTS-point. Eksempelvis vil to studerende, der hver har betalt for 30 ECTS i løbet af året optræde som 1 årselev.

Tallet opgøres hvert år 15.oktober.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 163 163 166 186 156
SAMF 410 390 420 434 417
SUND 39 34 29 24 20
TECH 36 28 36 27 22
ENGINEERING 36 37 35 30 39
TOTAL 683 653 687 700 655

Personer med afsluttet deltidsuddannelse

Nedenfor ses antallet af personer der har afsluttet en master- eller diplomuddannalse på Aalborg Universitet.

Tallet opgøres hvert år medio oktober.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 73 117 98 89 119
SAMF 290 343 311 325 356
SUND 36 21 33 14 25
TECH 7 16 17 11 4
ENGINEERING 33 28 25 19 29
TOTAL 439 525 484 458 533