AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Fordele ved Aalborg-modellen for problembaseret læring

Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) er anerkendt af universiteter, forskere og studerende i både ind- og udland, og UNESCO har placeret sit eneste danske formandskab i PBL på Aalborg Universitet. AAU udvikler og tilpasser løbende Aalborg-modellen til samfundsmæssige og uddannelsesmæssige krav og forandringer. Læringsmodellen giver bl.a. de studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt. problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet
     

Aalborg Universitets PBL Academy

PBL-akademiet arbejder på tværs af fakulteter og institutter med at støtte den kontinuerlige udvikling af PBL-Aalborg-modellen. Akademiet sigter mod at igangsætte aktiviteter, understøtte forskningsnetværk og skabe opmærksomhed om PBL internt og eksternt.

Læs mere om det daglige arbejde med problembaseret læring på AAU på hjemmesiden for Aalborg Universitets PBL-Akademi
 

Folderen om PBL på Aalborg universitet

I folderen ”Principper for problem- og projektbaseret læring - PBL-Aalborgmodellen (2 MB)" kan du finde de ni principper for PBL på Aalborg Universitet i kort form.

Kontakt AAU’s PBL-akademi

Du er altid velkommen til at kontakte AAU’s PBL-akademi, hvis du vil høre mere om Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).
Formand: Diana Stentoft

E-mail: pbl@pbl.aau.dk