AAU logo

U-Multirank

U-Multirank

Europakommissionen begyndte i juni 2009 udviklingen af en multidimensionel global rankingliste for universiteter  - U-Multirank.
 Formålet er at udvikle en rankingliste, som studerende, undervisere, forældre og andre kan anvende til at foretage valg af højere uddannelsesinstitutioner. Desuden er det tanken, at den skal hjælpe de højere uddannelsesinstitutioner til bedre at kunne positionere sig og forbedre deres kvalitet og præstationsevne. U-Multirank er multidimensionel og medtager mange indikatorer:

  • Undervisning og læring
  • Forskning
  • Involvering i videndeling
  • International orientering
  • Regional forankring

På baggrund af data fra disse indikatorer kan brugerne online generere to typer af rankinglister, henholdsvis en institutionel ranking og en disciplinær ranking. Det er meningen, at rankinglisten skal være brugerdreven og at brugerne skal kunne sammenligne institutionernes profiler i forhold til de kriterier, som den enkelte bruger finder vigtige. Derfor bliver indikatorerne ikke slået sammen til en samlet ranking.

U-Multirank baserer sig på klassifikationssystemet U-Map, som identificerer og tager højde for uddannelsesinstitutionernes forskelle i form af ’activity profiles'. Hvor U-Map viser, hvad uddannelsesinstitutionerne gør (what it does), så fokuserer U-Multirank på hvor godt uddannelsesinstitutionerne gør det, de gør (how well it does what it does.)

Aalborg Universitet deltog i 2012 i projektet Nordic U-Map på foranledning af Nordisk Ministerråd. Projektet omfattede videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige, Island, Norge, Finland og Danmark.

U-Multirakn offentliggjorde de første resultater i maj 2014, hvor AAU er med.

Kontakt AAU vedr. ranking

Kontakt AAU vedr. ranking

Har du spørgsmål til ranking af universiteter er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Birte C. Hornemann
Tlf.: 9940 9642
E-mail: bch@aub.aau.dk