AAU logo

Times Higher Education World University Rankings

Times Higher Education World University Rankings

 Siden 2010 har Times Higher Education (THE) hvert år i oktober offentliggjort rankinglisten THE World University Rankings over de 400 bedste universiteter. Der udarbejdes også rankinglister for fagområder, som offentliggøres hvert år i oktober/november over de 100 bedste universiteter. I foråret udgives desuden en rakning over de 100 bedste universiteter, der er under 50 år gamle (Top 100 under 50). Det primære formål med rankingen er, at give studerernde et værktøj til at vurdere, hvor det er godt at studere.

 
Rankinglisten måler på 13 indikatorer, som er inddelt i fem grupper:

    Forskning

 • Anseelse af forskning (reputation survey) - vægtes 18%
 • Forskningsindtægter pr. medarbejder - vægtes 6%
 • Publikationer pr. medarbejder - vægtes 6%

    Undervisning

 • Anseelse af undervisning (reputation survey) - vægtes 15%
 • Studerende pr. medarbejder - vægtes 4,5%
 • Ph.d.er pr. bachelorstuderende - vægtes 2,25%
 • Ph.d.er pr. medarbejder - vægtes 6%
 • Institutionsindtægter - vægtes 2,25%

    Citationer

 • Citationer pr. publikation - vægtes 30%

    Internationalisering

 • Internationale studerende pr. total antal studerende - vægtes 2,5%
 • Internationale medarbejdere pr. total antal medarbejdere - vægtes 2,5%
 • Antal publikationer med internationalt samarbejde pr. total antal publikationer - vægtes 2,5%

    Eksterne midler fra industrien

 • Eksterne midler fra industrien pr. forsker – vægtes 2,5%

Rankinglisterne for fagområder findes inden for

 • Engineering & Technology
 • Arts & Humanities
 • Clinical, Pre-clinical & Health
 • Life Sciences
 • Physical Sciences
 • Social Sciences 

I rankingen af Top 100 under 50 anvendes indikatorerne med en lidt anderledes vægtning, for at afspejle, at yngre universiteter ikke på samme som gamle kan vurderes på deres omdømme. Indenfor grupperne Forskning og Undervisning er således lidt mindre vægt på omdømmeindikatorerne (hhv. 12% og 10%) og lidt mere på de andre.

Der anvendes bibliometriske data fra Scopus.

Kontakt AAU vedr. ranking

Kontakt AAU vedr. ranking

Har du spørgsmål til ranking af universiteter er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Birte C. Hornemann
Tlf.: 9940 9642
E-mail: bch@aub.aau.dk