AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

QS World University Rankings

QS World University Rankings

Udgivet første gang: 2004

Database brugt til dataindsamling: Scopus (Elsevier)

Rankinglisten måler på seks indikatorer:

 • Universitetets anseelse blandt forskere (reputation survey) – vægtes 40%
 • Citationer – vægtes 20%
 • Antal studerende pr. forsker - vægtes 20%
 • Universitetets anseelse blandt arbejdsgivere (reputation survey) – vægtes 10%
 • Andel af internationale studerende – vægtes 5%
 • Andel af internationale forskere – vægtes 5%

Rankinglisterne for fagområder findes inden for:

 • Engineering & Technology
 • Life Sciences & Medicine
 • Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Arts & Humanities

Rankinglisterne for subjects findes inden for blandt andet:

 • Electrical Engineering
 • Communication & Media Studies
 • Environmental Sciences
 • Linguistics

I rankinglisterne for fagfelter og subjects anvendes fire indikatorer, der er lidt anderledes end for den overordnede ranking: Anseelse blandt forskere, anseelse blandt arbejdsgivere, citationer og H-index. Hvert fag- og emneområde har sin egen kombination af vægtning af de fire indikatorer. Indikatoren anseelse/reputation udgør en væsentlig andel inden for alle områder - helt op til 90%.

 

Gå til QS World University Ranking 

Kontakt AAU vedr. ranking

Kontakt AAU vedr. ranking

Har du spørgsmål til ranking af universiteter er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Birte C. Hornemann
Tlf.: 9940 9642
E-mail: bch@aub.aau.dk