AAU logo

QS World University Rankings

QS World University Rankings

 Qacquarelli Symonds Ltd. (QS) ) har siden 2004 offentliggjort rankinglister over verdens universiteter. Hvert år i  september udkommer rankinglisten QS World University  Rankings over de  700 bedste universiteter. Samtidigt  udarbejdes også rankinglister (top 400) for 5 overordnede fagfelter (Fields) og i foråret publiceres rankinglister (top  200) for 30 specifikke emneområder (Subjects). Yderligere udgives hvert forår en top 50 over universiteter, der er under 50 år gamle. Det primære formål med rankingen er, at give studerernde et værktøj til at vurdere, hvor det er godt at studere.


Rankinglisten måler på seks indikatorer:

 • Universitetets anseelse blandt forskere (reputation survey) – vægtes 40%
 • Citationer – vægtes 20%
 • Antal studerende pr. forsker - vægtes 20%
 • Universitetets anseelse blandt arbejdsgivere (reputation survey) – vægtes 10%
 • Andel af internationale studerende – vægtes 5%
 • Andel af internationale forskere – vægtes 5%


Rankinglisterne for fagområder findes inden for:

 • Engineering & Technology
 • Life Sciences & Medicine
 • Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Arts & Humanities

Rankinglisterne for emner findes inden for:

 • Electrical Engineering
 • Communication & Media Studies
 • Environmental Sciences
 • Linguistics mm..

I rankinglisterne for fagfelter og emner anvendes 4 indikatorer, der er lidt anderledes end for den overordnede ranking: Anseelse blandt forskere, anseelse blandt arbejdsgivere, citationer og H-index. Hvert fag- og emneområde har sin egen kombination af vægtning af de fire indikatorer. Indikatoren anseelse/reputation udgør en væsentlig andel indenfor alle områder - helt op til 90%.

Siden 2011 har AAU opnået placeringer på såvel QS World University Rankings som på rankinglisterne for fagområder og emner, for de fleste områders vedkommende stigende fra år til år, og for første gang i 2014 er AAU også placeret blandt top 50 over universiteter, der er under 50 år gamle.

Der anvendes bibliometriske data fra SciVerse Scopus (Elsevier).

Kontakt AAU vedr. ranking

Kontakt AAU vedr. ranking

Har du spørgsmål til ranking af universiteter er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Birte C. Hornemann
Tlf.: 9940 9642
E-mail: bch@aub.aau.dk