Spring til indhold
Forside

Nyhed

Filosoffer understøtter virksomheders grønne omstilling

På kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi har de studerende mulighed for at specialisere sig i bæredygtigheds- og teknologifilosofi. Her beskæftiger de sig både med bæredygtighed som begreb og arbejder i praksis med at understøtte offentlige og private virksomheders grønne omstilling.

Nyhed

Filosoffer understøtter virksomheders grønne omstilling

På kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi har de studerende mulighed for at specialisere sig i bæredygtigheds- og teknologifilosofi. Her beskæftiger de sig både med bæredygtighed som begreb og arbejder i praksis med at understøtte offentlige og private virksomheders grønne omstilling.

Konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer mærkes flere steder på kloden i form af bl.a. flere naturkatastrofer, stigning i havniveauet og truet dyre- og planteliv. Skal den udvikling ændres, er det nødvendigt at bremse den globale opvarmning. Den danske regering og et bredt flertal i Folketinget har derfor sat et mål om 70 pct. lavere CO2-udledning i forhold til 1990-niveauet i senest 2030 og fuld klimaneutralitet i 2050. Det betyder, at både offentlige og private virksomheder lige nu har fokus på en grøn omstilling, og den udvikling kan studerende og dimittender fra Anvendt Filosofi understøtte. På kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi har man nemlig oprettet et spor i bæredygtigheds- og teknologifilosofi, hvor de studerende arbejder med filosofiske undersøgelser af menneskets forhold til natur og teknologi samt ontologiske og etiske problemstillinger, der opstår i dette spændingsfelt.

- Bæredygtighedsbegrebet fylder meget i den offentlige samtale, men i flere virksomheder er man i tvivl om, hvad begrebet egentlig handler om, og hvordan man kan arbejde konkret med det. Vores studerende beskæftiger sig derfor med, hvad begrebet dækker over, hvordan det er opstået, og hvordan vi kan forstå det ind i forskellige kontekster. Filosofiens styrke er at grave sig dybt ned og forstå et område, men vi er på Anvendt Filosofi ikke kun interesserede i teorien; vi vil også gerne arbejde med den i virkeligheden, fortæller lektor Jes Lynning Harfeld fra Institut for Kultur og Læring, som sammen med professor Antje Gimmler er ansvarlig for bæredygtigheds- og teknologifilosofisporet.

Bæredygtighed i praksis

De studerende på Anvendt Filosofis bæredygtigheds- og teknologispor kommer derfor også ud i praksis i private og offentlige virksomheder, tænketanke, NGO’er, kommuner mv., hvor de arbejder med bæredygtighed i konkrete projekter.

- De studerende er optagede af, hvad der sker i samfundet, og hvordan vi kan tackle store udfordringer. I bæredygtighedsfilosofi handler det om at forstå et begreb, men på Anvendt Filosofi ligger der også den dimension, at vi arbejder anvendelsesorienteret. Det betyder, at vi også gerne vil medvirke til at gøre verden bedre, siger Jes Lynning Harfeld.

Fakta

  • Bæredygtigheds- og teknologifilosofisporet er en specialisering på kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi
  • Sporet udbydes på 8. semester og har et omfang på 15 ECTS
  • Dimittender fra Anvendt Filosofi får efterfølgende job som bl.a. bæredygtighedskonsulenter, kommunikationsrådgivere inden for bæredygtighed, erhvervskonsulenter mv.
  • Læs mere om kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi her