AAU ALUMNI

Regler for medlemsskaber

 

Alumnenetværket er dannet for at understøtte udviklingen af stærke, livslange relationer og fællesskaber mellem Aalborg Universitet og vores fantastiske alumner.

Vi ønsker at hjælpe alumner med at bevare kontakten til hinanden og til universitetet gennem nyheder, forskning, oplæg, events, jubilæer mm.

Vi tilstræber således at facilitere de bedste rammer for, at alumner kan engagere sig i netværksskabende aktiviteter og drage nytte af andre alumners viden og erfaring og give ud af sin egen.

Når du ønsker at oprette dig som medlem af netværket, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nedenstående.

 • +

  Hvem kan blive medlem?

  Alumnenetværket er en del af Aalborg Universitet, og alle alumner er meget velkomne til at blive en del af AAU Alumni - verdens største projektgruppe. Du er en AAU-alumne, hvis du er en:

  • Tidligere studerende som har afsluttet en adgangsgivende uddannelse på AAU.
  • Nuværende studerende, herunder også Masterstuderende, som mangler mindre end 60 ECTS af din uddannelse.
  • Ph.d. der har en forsvarsdato registreret.
 • +

  Hvad indebærer medlemskabet?

  Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne om dig i alumnenetværket er korrekte og opdaterede, herunder at der altid er en gyldig e-mailadresse registreret, så vi kan kontakte dig med relevante tilbud, invitationer og nyheder.

  Medlemskabet er gratis og løber, indtil du aktivt melder dig ud. Hvis du ikke længere ønsker et medlemskab af AAU alumni, kan du udmelde dig ved at skrive til alumni@aau.dk.

 • +

  Beskyttelse af personoplysninger

  Vi har taget en lang række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod datatyveri og hacking samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

  Personoplysninger overføres via en sikker, krypteret forbindelse, og alle persondata er beskyttet bag en firewall. 
   

  Rettigheder og klageadgang

  I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der er om dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling eller til at anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller at få oplysningerne slettet. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over AAU's behandling af personoplysninger om dig. Klagen indgives til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk. Du opfordres dog til at kontakte AAU’s Databeskyttelsesrådgiver (DPO) inden du klager til Datatilsynet, da sagen eventuelt vil kunne løses eller afklares her. AAU’s Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@aau.dk.

 • +

  Udmeldelse

  Hvis du af en eller anden grund ikke længere ønsker at være en del af AAU Alumni, har du mulighed for at melde dig ud. Du bedes da sende en mail til alumni@aau.dk, hvor du oplyser dit fulde navn og skriver, at du gerne vil meldes ud af alumnenetværket. Oplys gerne, hvorfor du ikke længere ønsker at være medlem (ikke et krav).

  Reglerne for medlemskab blev senest opdateret den 20. januar 2020.

 • +

  Registrering af personoplysninger

  Vi har brug for en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og yde dig den bedst mulige service, blandt andet i forhold til at levere målrettet information og relevante tilbud til dig. Vi registrerer følgende oplysninger om dig:   

  Når du registrerer dig, beder vi om dit cpr-nummer. Denne oplysning bruger vi til at matche de oplysninger, du giver os, med oplysninger om dig i vores administrative systemer om dine uddannelser fra AAU. Oplysningerne kommer fra AAU’s studieadministrative system, STADS, og du kan ikke selv rette i dem, men hvis du oplever fejl eller mangler, er du velkommen til at kontakte os på alumni@aau.dk.

  Når du opretter dig i netværket, får du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du får også mulighed for at tilføje tilvalg, hvis du interesserer dig for fx forskning, efter- og videreuddannelsesmuligheder mm., så du modtager nyheder inden for disse interesser. Du kan altid til- og fravælge at modtage disse henvendelser i bunden af de e-mails, vi sender til dig eller ved at rette dine præferencer.

  Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler dine personoplysninger til dette formål indtil du måtte trække dit samtykke tilbage. Et samtykke kan ikke trækkes tilbage med tilbagevirkende kraft.

  Hvis du har spørgsmål til dit medlemskab eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte AAU Alumni på alumni@aau.dk.