AAU logo

Urban Design, cand.tech.

Urban Design, Cand.tech.

Urban Design, Cand.tech.

Kandidatuddannelsen i Urban Design (Urbant Design) på Aalborg Universitet tager udgangspunkt i en række aktuelle og fremtidige udfordringer indenfor byudvikling og byplanlægning. Du får mulighed for at kombinere arkitektens designkompetencer med ingeniørfaglig viden samt indsigt i sociologiske forhold.

Efter bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design kan du fortsætte på den to-årige kandidatuddannelse i Urban Design (Urbant Design) i Aalborg, hvor du kan specialisere dig i én af to følgende retninger:

Cand.techn. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og design.

Cand.techn. uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som civilingeniøruddannelsen i Urban Design, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende. Uddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet. 

Det tager to år at opnå en kandidatgrad i Urban Design med specialisering i enten Mobilities and Urban Studies eller specialisering i Urban Architecture og i løbet af denne tid, vil du møde en lang række undervisere, som vil præsentere dig for ny viden på aktuelle og vigtige områder. 


ADGANGSKRAV

For at læse en specialisering på kandidatuddannelsen i Urban Design skal du have en relevant bacheloruddannelse i fx: Bygningsdesign (bachelor), DTU, Bygningsdesign (diplomingeniør), DTU,  By-, Energi- og Miljøplanlægning (bachelor), AAU. Læs mere her på siden om adgangskravene.


UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ ENGELSK

Kandidatuddannelsen er internationalt orienteret, og tiltrækker både danske og internationale studerende. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen på engelsk. Endvidere giver uddannelsen mulighed for en praktikplads eller et udlandsophold på et andet universitet samt studieture i og uden for Danmark i løbet af semestrene.

Du får viden om

  • Klima og hydrologi i den tætte by (vandet på jorden, cirkulation og fordeling)
  • Stedets morfologi (form og struktur)
  • Landskabsteknikker
  • Mobilitetsdesign, planlægning og ledelse
  • Forhold mellem sted og mobilitet

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for