AAU logo

Tysk, Bachelor

Tysk

Tysk

Berlin – Det er tysk

Tyskland og Berlin er mere in end nogensinde, og tyskfaglige kandidater efterspørges i stor stil til både det offentlige og private arbejdsmarked.

Ved at påbegynde et tyskstudium ved Aalborg Universitet, starter du opbygningen af en stærk kompetenceprofil. Du opnår høje kompetencer i mundtligt og skriftligt tysk, solid indsigt i historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande, færdigheder i at arbejde med tyske tekster i forskellige medier og genrer samt teoretisk indsigt i tysk sprog. Derudover får du almene humanistiske færdigheder samt evne til at arbejde projektorganiseret.
Tysk indgår – sammen med de øvrige fremmedsprog – i et aktivt studiemiljø.


En indgang til mange muligheder

En bacheloruddannelse i Tysk giver adgang til en bred vifte af kandidatuddannelser. Vælger du at kombinere Tysk med et andet undervisningsfag inden for gymnasieskolernes fagpakke, kan du optages på den undervisnings- og formidlingsrettede kandidatuddannelse i Tysk og et andet fag. Denne uddannelse kvalificerer dig til undervisning i Tysk og det valgte sidefag på de gymnasiale uddannelser, men også til mange andre jobfunktioner.

Du kan imidlertid også vælge at kombinere et centralt fag i Tysk med andre fag med henblik på at søge ind på andre kandidatuddannelser inden for fx It, Læring, Turisme samt Kultur, Kommunikation og Globalisering.

Hent brochure om Tysk på Aalborg Universitet

Du får viden om

  • Tysk mediekultur
  • Tysk historie og tyske samfundsforhold
  • Tekstanalyse - skriftlig sprogproduktion
  • Mundtlig kommunikation og formidling

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet