Forside

Nyhed

Værktøj beregner bygningers klimabelastning

At bygge bæredygtigt er et vigtigt fokus, der vinder stadig større interesse, både politisk og i branchen. Det vidner bl.a. indførelsen af DGNB-certificering og den frivillige bæredygtighedsklasse, der forventes at blive ført ind i bygningsreglementet, om. Begge stiller krav om livscyklusvurderinger (LCA).

Nyhed

Værktøj beregner bygningers klimabelastning

At bygge bæredygtigt er et vigtigt fokus, der vinder stadig større interesse, både politisk og i branchen. Det vidner bl.a. indførelsen af DGNB-certificering og den frivillige bæredygtighedsklasse, der forventes at blive ført ind i bygningsreglementet, om. Begge stiller krav om livscyklusvurderinger (LCA).

LCA er en vigtig del i vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Forskere på BUILD har udviklet værktøjet LCAbyg, der kan beregne bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper.

Med i beregningerne er derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Det kan derfor være værdifuldt for byggeriets aktører at benytte værktøjet i forbindelse med byggeriets tidlige faser eller ved renovering.

LCAbyg har omkring 4.500 registrerede brugere og 400-600 aktive brugere hver måned. Erfaringer fra de forskellige forskningsprojekter implementeres løbende i LCAbyg.

Læs mere om LCAByg her.

Kontakt

Harpa Birgisdottir
Seniorforsker
Tlf.: 5190 4845
E-mail: hbi@build.aau.dk