Spring til indhold

Civilingeniør

Kandidat­uddannelser

Her finder du en liste over alle ingeniørfaglige kandidatuddannelser. Kandidatuddannelsen er en 2-årig overbygning, som du kan tage hvis du har en adgangsgivende bachelor eller diplomingeniøruddannelse.

Civilingeniør

Kandidat­uddannelser

Her finder du en liste over alle ingeniørfaglige kandidatuddannelser. Kandidatuddannelsen er en 2-årig overbygning, som du kan tage hvis du har en adgangsgivende bachelor eller diplomingeniøruddannelse.

Hvad kræves der for at blive optaget på en ingeniørfaglig kandidatuddannelse?

Hvis du er i tvivl om, hvilke bachelor- eller diplomingeniøruddannelser der giver adgang til din ønskede kandidatuddannelse, kan du finde optagelses- og adgangskravene ved at klikke ind på den pågældende uddannelse.

Anden bachelorbaggrund end ingeniør?

Hvis du har en anden bachelorbaggrund end en ingeniørfaglig, kan du stadig opnå samme akademiske niveau med en cand.tech.-kandidatuddannelse. 

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Se listen med cand.tech-uddannelser nedenfor.