Forskning
Samarbejde

SPS studieforhold

 • +

  Studieform på AAU

  Studieformen på Aalborg Universitet er baseret på gruppearbejde. En gruppe er typisk på 4-6 studerende, som på hvert semester løser et større projekt. Grupperne danner de studerende oftest selv ud fra deres faglige interesser og temarammen på det pågældende semester.

  Det er ikke et krav, at du skal lave projektarbejdet i grupper gennem hele dit studie, men studieformen lægger i høj grad op til det.

  Har du brug for vejledning om din trivsel på studiet, hjælp til gode studieteknikker og meget andet, kan du snakke med AAU Studievejledning.
   

  Læs mere om studieformen på AAU.

 • +

  Særligt tilrettelagt studieforløb

  Hvis du har behov for, at dit studie tilrettelægges på en særlig måde, som bedre tager hensyn til din funktionsnedsættelse, kan du kontakte studielederen eller studienævnet og høre om mulighederne for dette.

  Du skal dog huske, at du kun kan modtage SU, hvis du læser på fuld tid. Selvom du er godkendt til SPS støtte skal du stadig opfylde reglerne vedrørende studieaktivitet.
   

 • +

  Specielle undervisningsbehov

  Hvis du har behov for, at der forefindes særligt udstyr i undervisningslokalet, som du ikke er bevilget via SPS, kan du kontakte bygningsbetjenten eller Campus Service, som kan hjælpe dig.

  Hvis det er vigtigt for dig at få udleveret undervisningsmateriale i en bestemt form eller format, eller at få det udleveret inden forelæsninger, så kontakt underviseren.

 • +

  Dispensation fra eksamensreglerne

  Hvis du har behov for hjælp til eksamen på grund af din funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om dispensation fra eksamensbestemmelserne. Det kan f.eks. være forlænget tid til eksamen, brug af særlige hjælpemidler, eget lokale, ændret eksamensform fra mundtlig til skriftlig eller lignende. Du skal søge om dette igennem dit studienævn.

 • +

  Terapi og behandling

  Denne form for hjælp kan ikke bevilges via SPS-ordningen.

  Hvis du har psykiske problemer, lider af eksamensangst, føler dig isoleret eller lignende, så kan du søge om hjælp hos Studenterrådgivningen. Du kan også tale med studenterpræsten.

  Er der tale om mere alvorlige tilstande, skal du selvfølgelig kontakte din læge, som i nogle tilfælde vil kunne henvise dig til en psykolog.

  Studenterrådgivningen Aalborg

  Vesterbro 50, 1 sal
  9000 Aalborg
  Tlf.: 7026 7500
  Mail: aal@srg.dk

  Studenterrådgivningen København

  Dronningens Tværgade 30,2
  1302 København K
  Tlf.: 7026 7500
  Mail: kbh@srg.dk

  Studenterrådgivningen Esbjerg

  OBS: Kan kun kontaktes på tlf. eller mail
  Tlf.: 7026 7500
  Mail: odn@srg.dk

  Studenterpræsten

  Fibigerstræde 15, lokale 2.233
  9220 Aalborg Øst
  Tlf.: 9940 9096
  Mail: praesten@adm.aau.dk

 • +

  Fysiske forhold

  Undervisningslokaler/ tilgængelighed

  Universitetets bygninger og undervisningslokaler er omfattet af de regler, som findes om tilgængelighed. Hvis du har særlige behov derudover, vil bygningsbetjenten/Campus Service i mange tilfælde kunne hjælpe dig.

  Parkering

  Hvis du har brug for at parkere på en handicapplads, kan du få udleveret et parkeringsskilt hos Campus Service, som også kan oplyse dig om, hvor du har mulighed for at parkere i nærheden af din studieadresse.

  Campus Service

  Myrdalstræde 268
  9220 Aalborg Øst
  Mail: campus@adm.aau.dk
  Web: campusservice.aau.dk
   

 • +

  Transportudgifter

  Der gives ikke særlige tilskud til transport. Har du derfor særlige transportbehov, skal du kontakte din kommune.

  Hvis du er SU-berettiget, kan du selvfølgelig søge om ungdomskort eller kilometerpenge, som alle andre studerende.
   

  Læs mere om ungdomskort og kilometerpenge på ungdomskort.dk
  Læs mere på siden 'Ungdomskort/kilometerpenge'

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ofte stillede spørgsmål om SPS